วันอังคาร ที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2561 17:10 น.

ตลาด ขายตรง

เครือเจริญโภคภัณฑ์ฯ ตั้ง “Co-CPO”

วันจันทร์ ที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2561, 15.10 น.

เครือเจริญโภคภัณฑ์ฯ ตั้ง “Co-CPO”

 
 
 
เครือเจริญโภคภัณฑ์ประกาศแต่งตั้ง “นายคูลชาน ซิงห์”  ผู้เชี่ยวชาญระดับโลกด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เป็น “ประธานผู้บริหารทรัพยากรบุคคล (ร่วม)” หรือ “Co-CPO” เพื่อขับเคลื่อนองค์กรสู่การเป็น “แบรนด์นายจ้างระดับโลก” รองรับเส้นทางซี.พี.4.0 สรรหาคนเก่ง คนดี จากทั่วโลก เพื่อนำธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน สร้างประโยชน์ครบทุกมิติทั้งเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
 
 
นายศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ กล่าวว่า บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด ได้ประกาศแต่งตั้ง นายคูลชาน ซิงห์  เป็นประธานผู้บริหารทรัพยากรบุคคล(ร่วม) เมื่อปลายปี 2560  ที่ผ่านมา โดยนายคูลชานจะมีบทบาทและความรับผิดชอบในการสร้างเครือเจริญโภคภัณฑ์ให้เป็น “แบรนด์นายจ้างระดับโลก”  หรือ “Global Employer Brand” สนองตอบการเป็นกลุ่มธุรกิจที่อยู่ในระดับสากล  ทั้งยังช่วยพัฒนายุทธศาสตร์ให้กับหน่วยงานทรัพยากรบุคคลต่าง ๆ กลุ่มบริษัทเครือฯให้มีกลไกการทำงานสอดคล้องกับมาตรฐานสากล นายคูลชานจะทำงานอย่างใกล้ชิดกับ ดร.นริศ ธรรมเกื้อกูล ประธานผู้บริหารทรัพยากรบุคคล (ร่วม) เครือเจริญโภคภัณฑ์ เพื่อกำกับดูแลการดำเนินกลยุทธ์เพื่อดึงดูด จูงใจ และรักษาบุคลากรที่มีความสามารถสูง  
 
 
บุคลากรคือ สินทรัพย์ที่มีค่าที่สุดของเครือเจริญโภคภัณฑ์ และเครือฯ มีความยินดีที่ได้พบกับคุณคูลชาน ซึ่งเป็นผู้บริหารที่มีความสามารถระดับโลก โดยเขาจะนำประสบการณ์จากการทำงานกับองค์กรขนาดใหญ่ชั้นนำ โดยเฉพาะจากการปรับเปลี่ยนครั้งสำคัญในองค์กรต่างๆ มาช่วยขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรบุคคลของเครือเจริญโภคภัณฑ์ให้สอดคล้องกับมาตรฐานระดับโลก ซี่งจะทำให้เครือฯสามารถสร้างผู้นำรุ่นใหม่แห่งอนาคตและพัฒนาพนักงานให้เป็นคนเก่งที่ดี เพื่อรองรับกับการยุทธศาสตร์การเติบโตของเครือฯในอนาคต การสะสมประสบการณ์มาอย่างยาวนาน ทำให้คุณคูลชานสามารถเข้าใจกลุ่มบริษัทขนาดใหญ่ในประเทศไทยเป็นอย่างดี บวกกับประสบการณ์ในระดับโลก จึงทำให้มั่นใจว่าคุณคูลชานจะช่วยนำเครือเจริญโภคภัณฑ์สามารถก้าวสู่การเป็น “แบรนด์นายจ้างระดับโลก” หรือ “Global Employer Brand” รองรับเส้นทางซี.พี. 4.0 เพื่อนำธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน สร้างประโยชน์แก่ประเทศไทยและทุกประเทศที่เข้าไปลงทุนครบทุกมิติทั้งเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
 
 
นายคูลชาน ซิงห์ ประธานบริหารทรัพยากรบุคคล (ร่วม) เครือเจริญโภคภัณฑ์ กล่าวในช่วงแนะนำตัวต่อผู้บริหารของเครือฯ ว่า ผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่ได้เข้าร่วมงานกับเครือเจริญโภคภัณฑ์ ซึ่งเป็นบริษัทที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานเกือบ 100 ปี และนี่เป็นโอกาสที่ผมจะช่วยขับเคลื่อนการเติบโตของบุคลากรในอนาคต ผมหวังว่าจะได้ร่วมงานกับทีมผู้บริหารระดับสูงของเครือฯ เพื่อต่อยอดความสำเร็จของพวกเขา  รวมถึงสร้างคนเก่งที่ดี  และสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ส่งเสริมการเติบโตของธุรกิจ ผมรักในงานพัฒนาบุคลากรและเชื่อว่าไม่มีองค์กรใดในภูมิภาคนี้ ที่มุ่งมั่นพัฒนาผู้นำรุ่นต่อไปเหมือนกับเครือเจริญโภคภัณฑ์ และสิ่งที่ผมประทับใจที่สุดอีกอย่างคือ ค่านิยมองค์กรของเครือเจริญโภคภัณฑ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งปรัชญา 3 ประโยชน์ ที่ได้กล่าวไว้คือ เป็นประโยชน์กับประเทศชาติและประชาชน ทั้งในประเทศไทยและประเทศที่เข้าไปลงทุน และท้ายสุดคือ จึงเป็นประโยชน์กับบริษัทและพนักงาน ดังนั้น การเห็นประโยชน์ของประเทศและสังคมก่อนเห็นประโยชน์ของตนเอง ก็เป็นความเชื่อของผมเช่นกัน 
 
 
ทั้งนี้ นายคูลชาน มีประสบการณ์ระดับโลกกว่า 20 ปี ในธุรกิจที่ปรึกษาด้านการพัฒนาบุคลากรและการสร้างผู้นำ มีความเชี่ยวชาญในด้านการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงองค์กรและการปฏิรูปทรัพยากรบุคคล การสร้างความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร การพัฒนาประสิทธิภาพผลการปฏิบัติงาน และการบริหารจัดการคนเก่ง หรือ  Talent management นายคูลชานผ่านประสบการณ์มากมายมาแล้วทั่วโลกและใช้ชีวิตในหลายประเทศทั้งในประเทศไทย มาเลเซีย อินเดีย และสิงคโปร์ ล่าสุดก่อนเข้าร่วมงานกับเครือเจริญโภคภัณฑ์ ดำรงตำแหน่งซีอีโอ บริษัท เมอร์เซอร์ ประเทศสิงคโปร์ และก่อนหน้านั้น มีตำแหน่งเป็นกรรมการผู้จัดการ บริษัท Aon Hewitt Southeast Asia นายคูลชาน จบการศึกษาระดับปริญญาโทบริหารธุรกิจด้านทรัพยากรบุคคลจาก XLRI School of Management Jamshedpur ประเทศอินเดีย ถือสัญชาติสิงคโปร์ และปัจจุบันร่วมงานกับเครือเจริญโภคภัณฑ์ ณ สำนักงานใหญ่ในกรุงเทพฯ นอกจากนี้ เขายังดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์วุฒิคุณที่สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยตั้งแต่ปี254 5

หน้าแรก » ตลาด ขายตรง