วันเสาร์ ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 02:05 น.

การตลาด

ทูตฟิลิปปินส์เยี่ยมโรงงานCPF

วันพุธ ที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561, 09.40 น.

ทูตฟิลิปปินส์เยี่ยมโรงงานCPF

 
 
เอกอัครราชทูตฟิลิปปินส์เยี่ยมชมโรงงานแปรรูปเนื้อไก่ของซีพีเอฟ
 
นางแมรี โจ เอ. แบร์นาโด-อารากน   (H.E. Mary Jo A. Bernardo-Aragon) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ประจำประเทศไทย และคณะเข้าเยี่ยมชมเทคโนโลยีการผลิตเนื้อสัตว์ที่ทันสมัยได้มาตรฐานโลก รวมถึงศูนย์วิจัยและพัฒนา โรงงานแปรรูปเนื้อไก่ ของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ ในจังหวัดสระบุรี โดยมี ดร. สมบัติ ธีระตระกูลชัย   รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สำนักระบบมาตรฐานสากล และนายชาตรี รัชตะสมบูรณ์   รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ให้การต้อนรับ ณ โรงงานแปรรูปเนื้อไก่สระบุรี อ.แก่งคอย จ.สระบุรี  ซีพีเอฟ มีความสัมพันธ์อันดีกับประเทศฟิลิปปินส์ โดยได้มีการลงทุน และการพัฒนาในอุตสาหกรรมสัตว์บก และสัตว์น้ำเพื่อยกระดับภาคเกษตรกรรมของฟิลิปปินส์สู่ความยั่งยืน

หน้าแรก » การตลาด