วันเสาร์ ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 02:05 น.

การตลาด

ไทยแลนด์ อีลิทคาร์ดฯ ขยายฐานไฮเอนด์

วันจันทร์ ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561, 08.13 น.

ไทยแลนด์ อีลิทคาร์ดฯ ขยายฐานไฮเอนด์

 
 
ไทยแลนด์ อีลิทคาร์ดฯ ร่วมงาน ไทยแลนด์ ยอร์ชโชว์ 2018 ขยายฐานนักธุรกิจ-นักท่องเที่ยวต่างชาติไฮเอนด์ที่หลงเสน่ห์ทะเลไทย 
 
 
นายพฤทธิ์ บุปผาคำ ผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยแลนด์ พริวิเลจ คาร์ด จำกัด ผู้ดำเนินงานโครงการบัตรเอกสิทธิ์พิเศษ ไทยแลนด์ พริวิเลจ คาร์ด หรือ “บัตรอีลิทคาร์ด” กล่าวว่า ไทยแลนด์ อีลิทคาร์ดฯ ได้เตรียมกิจกรรมเพื่อโปรโมทประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวไทย และขยายฐานกลุ่มลูกค้านักท่องเที่ยวชาวต่างชาติอย่างต่อเนื่อง โดยเร็วๆ นี้จะไปร่วมงานกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ภายในงาน ไทยแลนด์ ยอร์ชโชว์ 2018 (Thailand Yacht Show 2018 ) งานแสดงเรือยอร์ชของเอเชีย ที่จะจัดขึ้นที่ อ่าวปอ แกรนด์มารีน่า จังหวัดภูเก็ต ระว่างวันที่ 22-25 กุมภาพันธ์ 2561 นี้ 
 
 
 
 
โดยคาดว่าจะสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติระดับไฮเอนด์ให้มาสัมผัสกับไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตท่องเที่ยวและกีฬาทางทะเลอันงดงามของท้องทะเลไทยเป็นจำนวนมาก  อีกทั้งในงานนี้ ยังจะเป็นการรวมตัวของนักธุรกิจในภาคอุตสาหกรรมเรือยอชท์ ซึ่งเป็นกลุ่มชาวต่างชาติที่มีกำลังซื้อสูงอีกด้วย โดยบริษัทฯ ได้รับการตอบรับที่ดี พร้อมทั้งได้รับสิทธิประโยชน์ทางด้านภาพลักษณ์ และการประชาสัมพันธ์ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตด้วย
 
 
“บริษัทฯ มั่นใจในศักยภาพของจังหวัดภูเก็ต เพราะนอกจากจะมีท้องทะเลที่สวยงามเป็นที่ชื่นชอบของนักท่องเที่ยวต่างชาติแล้ว ยังเป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ และมีการคมนาคมที่สะดวกอีกด้วย ภูเก็ตจึงเป็นจังหวัดเป้าหมายของนักท่องเที่ยวต่างชาติระบบไฮเอนด์จากทั่วทุกมุมโลกมากถึง 10 ล้านคนต่อปี  อีกทั้งยังเป็นจังหวัดที่มีชาวต่างชาติพำนักอาศัยอยู่จำนวนมาก ทั้งนักท่องเที่ยว และผู้ที่พำนักอยู่ในประเทศไทย  โดยเสน่ห์ของการมาเที่ยวภูเก็ตอย่างหนึ่ง ที่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติชื่นชอบมากก็คือ การล่องเรือ ฉะนั้นกลุ่มเป้าหมายหลักของงานไทยแลนด์ ยอร์ชโชว์ จึงเป็นกลุ่มชาวต่างชาติที่มีกำลังซื้อสูง ซึ่งตรงตามเป้าหมายของบริษัทฯ โดยชาวต่างชาติที่นิยมมาท่องเที่ยวภูเก็ตเป็นเศรษฐีจีนสูงสุดถึง 37% รองลงมาคือ ชาวรัสเซีย 7% และชาวเกาหลีใต้ 6% นอกจากนี้ ซึ่งจีนเป็นฐานสมาชิกมากอันดับ 1 ของเรา ” นายพฤทธิ์ กล่าว
 
 
ทั้งนี้ ไทยแลนด์ อีลิทคาร์ดฯ อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ตามนโยบายส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวให้ยั่งยืนและมีคุณภาพ ด้วยการดำเนินงานผ่านรูปแบบการใช้แนวคิดแบบบัตรสมาชิกพิเศษ หรือ Exclusive Member Club โดยให้บริการอำนวยความสะดวกสบายให้แก่กลุ่มเป้าหมาย อันเป็นการสร้างให้เกิดแรงจูงใจ และส่งเสริมทางการตลาดของกลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพระดับสูง เพื่อเป็นการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทย ทั้งทางตรงและทางอ้อม   
 
 
ปัจจุบัน ไทยแลนด์ อีลิทคาร์ดฯ มีสมาชิกอยู่มากกว่า 5,040 ราย (ข้อมูล ณ วันที่ 20 ก.พ.2560)  มีบัตรทั้งสิ้น   7  ประเภท มีความหลากหลายทั้งด้านราคาและสิทธิประโยชน์  ตั้งแต่ 5 แสน – 2 ล้านบาท โดยกลุ่มเป้าหมายมีทั้งชาวต่างชาติที่มีฐานะปานกลาง จนถึงฐานะร่ำรวย รวมถึงกลุ่มที่เข้ามาเป็นครอบครัว โดยเป็นกลุ่มชาวต่างชาติที่รักเมืองไทย ต้องการอยู่อาศัยและลงทุนในประเทศไทย จากการซื้อที่อยู่อาศัยประเภทคอนโด การเช่าบ้านและคอนโด และการใช้จ่ายในประเทศไทย นับเป็นการลงทุนในประเทศไทยอย่างหนึ่ง ในขณะที่นักท่องเที่ยวทั่วไปใช้แค่ระยะเวลาไม่กี่วันในประเทศไทย ในขณะที่กลุ่มสมาชิกพำนักหลายปี รวมถึงมีการลงทุนในรูปแบบต่างๆ (Investment Immigration) ทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศไทย 
 
 
 

หน้าแรก » การตลาด