วันจันทร์ ที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2561 08:55 น.

ตลาด ขายตรง

เคทีซี - เวิลด์ เอ็กซ์พลอเรอร์ จัดทริปเดิน เยือนวังบางขุนพรหม

วันพฤหัสบดี ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2560, 16.08 น.

เคทีซี - เวิลด์ เอ็กซ์พลอเรอร์ จัดทริปเดิน เยือนวังบางขุนพรหม   

 

"เคทีซี" หรือ บริษัท  บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ บริษัท เวิลด์ เอ็กซ์พลอเรอร์ จำกัด ในนาม ดิ เอ็กซ์พลอเรอร์ คลับ (The Explorer Club) จัดกิจกรรมครั้งที่ 4 ทริปเดิน "เยือนวังบางขุนพรหม และเรื่องราวที่เคยเกิดขึ้นในนั้ น" ชมวังของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์ เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต และรับฟังเรื่องราวชีวิ ตของพระองค์ ผู้มีบทบาทสำคัญเป็นอย่างสู งในยุคสมัยก่อนการปฏิวัติสยาม กราบพระพุทธเทวราชปฏิมากร ณ วัดเทวราชกุญชร เพื่อสิริมงคลแก่ชีวิต และชื่นชมกับจิตรกรรมฝาผนั งของอุโบสถที่งดงามเป็นเอกลั กษณ์ นำทริปโดย อาจารย์ชิษณุพงศ์ ฐิตะลักขณะ ผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ ในวันเสาร์ที่ 17 มิถุนายน 2560 เวลา 10.00 น.  - 14.00 น. ราคาเพียงท่านละ 150 บาท พิเศษ สำหรับสมาชิกบัตรเครดิตเคทีซี สามารถใช้คะแนนสะสม KTC Forever Rewards 1,500 คะแนน หรือเท่ากับ 150 บาท แลกรับ 1 สิทธิ์

 

ผู้สนใจสามารถสำรองที่นั่งได้ตั้งแต่วันนี้ - 9 มิถุนายน 2560 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติ มได้ที่ บริษัท เวิลด์ เอ็กซ์พลอเรอร์ จำกัด โทรศัพท์ 02 631 3401 หรือ 02 631 3470หรือ www.facebook.com/ worldexplorerthailand (ที่นั่งมีจำนวนจำกัด โปรดสำรองที่นั่งล่วงหน้า)