วันพุธ ที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 23:56 น.

ตลาด ขายตรง

เจาะกลยุทธ์ ” ชาตยา สุพรรณพงศ์” สร้างความสุขให้พนักงาน สร้างฟู้ดแพชชั่น โตยั่งยืน

วันพุธ ที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2560, 14.33 น.

เจาะกลยุทธ์ ” ชาตยา สุพรรณพงศ์”

สร้างความสุขให้พนักงาน สร้างฟู้ดแพชชั่น โตยั่งยืน

 

เจาะกลยุทธ์ “ฟู้ดแพชชั่นให้ความสำคัญ “คน”ในองค์กรต้องมีการศึกษา ผ่านการฝึกอบรม   ร่วมมือกับทั้งภาครัฐและเอกชน สนับสนุนด้านการเรียนและพัฒนาตนเอง  สร้างความสุขให้แก่พนักงาน ได้ส่งความสุขต่อไปยังลูกค้าผ่านมื้ออาหาร ส่งผลธุรกิจโตแบบยังยืน

 

 

คุณชาตยา สุพรรณพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ฟู้ดแพชชั่น จำกัด

 

คุณชาตยา สุพรรณพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ฟู้ดแพชชั่น จำกัดผู้ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับร้านอาหารภายใต้แบรนด์ บาร์บีคิวพลาซ่า จุ่มแซ่บฮัท และ ฮ็อทสตาร์ เปิดเผยถึงนโยบายในการบริหารงานภายใต้แนวคิดองค์กรแห่งความสุข โดยมุ่งเน้นการสร้างเสริมให้พนักงานเป็นคนเก่ง เป็นคนดี และเป็นคนที่มีความสุข จากแนวคิดที่ว่าเมื่อพนักงาน
มีความสุขก็จะส่งต่อความสุขนั้นไปสู่ลูกค้าและสังคมต่อไป อันจะก่อให้เกิดวงจรแห่งความสุขที่ยั่งยืน

 

Oจุดเริ่มต้น “คน” สำคัญที่สุด

 

 

 

คุณพิมพ์พรรณ แซ่ว่อง พนักงานโครงการทุนบุตรพนักงาน ยิ้มแก้มปริ

หลังจากได้รับทุนฯ มาหลายปีจนจบ ปวส. และวันนี้ได้มาเป็น พนง.ของ บาร์บีคิว  พลาซ่า เต็มตัวแล้ว

 

ที่ฟู้ดแพชชั่น เราเริ่มเน้นเรื่อง “คน” หรือ “บุคลากร” ในองค์กรมากขึ้นภายหลังการปรับเปลี่ยน ชื่อบริษัทจาก
บริษัท เดอะบาร์บีคิวพลาซ่า จำกัด มาเป็น บริษัท ฟู้ดแพชชั่นจำกัด ถึงแม้เราจะทำธุรกิจขายอาหาร ที่ต้องการยอดขายดีๆ แต่เราก็ต้องทำให้ทุกคนมีความสุขไปพร้อมๆ กันด้วย เรามองว่า เราไม่ได้อยู่ในธุรกิจอาหาร เราอยู่ในธุรกิจคน  เราจึงให้ความสำคัญกับเรื่องของคนมาก  ดังนั้นสิ่งแรกที่เราจะทำ คือ จะต้องดูแลพนักงานภายในองค์กรให้มีความสุขก่อน

“จริงๆ แล้วหลักการ ก็คือ เมื่อพนักงานมีความสุข ก็จะส่งความสุขนั้นถึงลูกค้าที่มารับบริการ และเมื่อลูกค้ามีความสุขก็จะกลับมาใช้บริการซ้ำ ส่งผลให้ยอดขายเพิ่มขึ้น สุดท้ายธุรกิจเราก็แข็งแรง เป็นวงจรกลับไปดูแล พนักงานของเราอีกครั้ง “คุณคุณชาตยา  กล่าว

 

O จาก “ธุรกิจคน” สู่ความสุขจากการศึกษา

 

 

 

ตั้งหน้า ตั้งตาเรียนรู้อย่างจริงจัง

 

เมื่อเรามีเป้าหมายในการสร้างความสุข ให้เกิดขึ้นแก่คนในองค์กร สิ่งหนึ่งที่เรามองว่าจะสามารถเข้ามาช่วยได้ก็คือ การมอบโอกาสทางการศึกษาให้แก่พนักงานงานในองค์กร เพราะเราเชื่อว่าหากพนักงานได้รับการศึกษาก็จะช่วยให้พนักงานได้มีโอกาสเติบโตก้าวหน้าในอาชีพการงาน ฐานะและชีวิตความเป็นอยู่ก็จะดีขึ้น พนักงานและสมาชิกในครอบครัวของพนักงานก็จะมีความสุขไปพร้อมๆ กันด้วย

 

“ปกติตัวเป้เองเป็นคนชอบเรียน และครอบครัวให้โอกาสในการเรียน  เมื่อมีโอกาส เป้ก็อยากมอบโอกาสให้กับคนอื่นบ้าง เพราะเชื่อมั่นว่า  การเรียน คือพื้นฐานสำคัญที่จะสร้างให้คน ได้อยู่ดีกินดี และหาก พนักงานได้เรียนรู้และพัฒนาตนเองให้เก่งขึ้นทุกๆ วัน นั่นหมายความว่า องค์กรของเราก็จะพัฒนาขึ้นทุกวันด้วยเช่นกัน
“คุณชาตยา
  กล่าว

 

 

O สุขศึกษาสุขจริงที่จับต้องได้ ภายใต้ Happy 4+4

 

 

รอยยิ้มของผู้ที่ได้รับทุนเรียนฟรีจากฟู้ดแพชชั่น

 

โครงการด้านการศึกษาโครงการต่างๆ ที่จัดขึ้น เพื่อสร้างความสุขให้แก่พนักงานในองค์กร เป็นหนึ่งในโครงการภายใต้โครงการส่งเสริมความสุขที่จับต้องได้ ที่มีชื่อว่า Happy 4+4ประกอบด้วย  กินดี พักสบาย ร่างกายแข็งแรง แบ่งปันความรู้  เงินดี  ครอบครัวดี จิตดี และสังคมดี ซึ่งแนวทางการปฎิบัติขององค์กรทั้ง 8ข้อ เพื่อความสุขของพนักงานนี้ มีความสอดคล้องกับโครงการ ความสุข 8 ประการของสำนักงานกองทุนสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสสซึ่งโอกาสทางการศึกษาที่องค์กรมอบให้พนักงาน ถือเป็นโครงการภายใต้การหัวข้อของ “การแบ่งปันความรู้” หนึ่งในแนวทางสำคัญของการสร้างความสุขให้แก่พนักงาน เป็นที่มาของคำว่า “สุข’ศึกษา” หรือ การศึกษาสร้างความสุข

 

O  สานต่อคุณแม่ให้ทุนการศึกษา

 

 

ทุนการศึกษาสำหรับลูกหลานพนักงาน จัดขึ้นต่อเนื่องกันมาเป็นปีที่ 16 แล้ว

 

จุดเริ่มต้นของ การศึกษาสร้างสุข ย้อนกลับไปในอดีต องค์กรมีการพัฒนาบุคลากรมาโดยตลอด โครงการทุนการศึกษาสำหรับบุตรหลานพนักงานเป็นโครงการด้านการสนับสนุนการศึกษาที่จัดขึ้นเป็นโครงการแรกของฟู้ดแพชชั่น
ในปี พ.ศ. 2549และดำเนินการต่อเนื่องมาติดต่อกันเป็นประจำทุกปี โดยในปีนี้เป็นปีที่ 16แล้ว โครงการดังกล่าวดำริขึ้นโดยผู้ก่อตั้งฟู้ดแพชชั่น คุณนิภานันท์ ชูพจน์เจริญ  ( คุณแม่) ที่มุ่งหมายจะช่วยสนับสนุนเงินทุนให้แก่บุตรหลานพนักงานได้นำไปใช้เป็นค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษาเล่าเรียน

ปัจจุบัน ฟู้ดแพชชั่น ได้มอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรหลานพนักงานไปแล้วรวมทั้งสิ้นกว่า 2,500 ทุน จะเห็นได้ว่า
ฟู้ดแพชชั่น ไม่ได้จำกัดวงการสนับสนุนการศึกษาอยู่แค่เพียงพนักงานเท่านั้น ยังเผื่อแผ่ไปถึงลูกหลานของพนักงานที่จะเติบโตมาเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าและสร้างประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติได้ต่อไปในอนาคต

 

O  โครงการทุนสานฝัน สู่ ศูนย์การเรียนรู้ และฝึกอบรมฟู้ดแพชชั่น

 

 

บรรยากาศในห้องที่เต็มไปด้วยความตั้งใจของพนักงานที่เข้าร่วมโครงการ

 

โครงการทุนสานฝัน เป็นโครงการที่ริเริ่มขึ้นจากการที่ฟู้ดแพชชั่นต้องการเข้ามาส่งเสริมให้พนักงานที่มีคุณสมบัติได้มีโอกาสเติบโตในสายงาน แต่เนื่องจากพนักงานหลายๆ คนไม่มีความพร้อมด้านความรู้ในวิชาชีพ ฟู้ดแพชชั่น จึงได้จับมือกับกลุ่มวิทยาลัยในเครือไทย-เทค เพื่อส่งพนักงานที่มีคุณสมบัติ เข้ารับการศึกษาในระดับหลักสูตรปวช. และปวส. โดยพนักงานของโครงการฯ ทุกคนที่สำเร็จการศึกษา จะได้รับการพิจารณาปรับตำแหน่งในระดับปฎิบัติการสำหรับร้านอาหารภายใต้เครือของฟู้ดแพชชั่น และทีสำคัญ พนักงานสามารถเข้าเรียนในวันทำงาน โดยไม่ถือเป็นวันลา และทุนดังกล่าวที่ฟู้ดแพชชั่นมอบให้ ก็ไม่มีข้อผูกมัดใดๆ ทั้งสิ้น

 

 

 

โฉมหน้าของผู้ที่ได้รับทุนจากโครงการต่างๆ ในปี 2560 นับรวมแล้ว แจกไปกว่า 444 ทุน

รวมมูลค่าทั้งสิ้น 5,288,000 บาท

 

“เราตั้งเป้าหมายให้พนักงานประมาณ 1,200 คน ต้องได้สำเร็จวุฒิการศึกษาอย่างน้อยในระดับ ปวช. ภายในระยะเวลา 5ปี จึงเป็นที่มาของการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ และฝึกอบรมฟู้ดแพชชั่น ที่ขึ้นกับกรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ โดย พนักงานสามารถเข้าเรียนที่ศูนย์แห่งนี้ สามารถทำงานไปด้วย และได้รับวุฒิการศึกษาไปด้วย ซึ่งจะช่วยให้พนักงานของเราเก่งขึ้น เติบโตขึ้น และมีชีวิตที่ดีขึ้นไปด้วย” คุณชาตยา กล่าว

 

Food Passion Academy หน่วยงานสร้างเสริมภาวะผู้นำ

 

 

ผู้บริหารจากหน่วยงานต่างๆ ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ

 

ไม่เพียงแค่ความรู้จากการศึกษาที่ฟู้ดแพชชั่นมอบให้พนักงานผ่านความร่วมมือกับหน่วยงานการศึกษาภายนอกองค์กร ที่ฟู้ดแพชชั่นเอง ยังมีการจัดตั้งหน่วยงานพัฒนาบุคลากรภายใน ที่เรียกว่า “Food Passion Academy” ทีทำหน้าที่ในการช่วยเตรียมความพร้อมภาวะผู้นำให้แก่พนักงาน มีหลักสูตรต่างๆ ที่ชื่อว่า “Readiness” คือการเตรียมความพร้อมด้านต่างๆ ให้พนักงานก่อนจะก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น เพื่อให้พนักงานสามารถทำงานได้ราบรื่นในสนามจริง

 

“เราจะต้องสอนพนักงานให้ว่ายน้ำ ก่อนที่จะลงแข่งจริง ตอนนี้มีพนักงานที่ผ่านหลักสูตร Readiness ไปแล้วเกือบ500คน พนักงานที่ผ่านการอบรมเหล่านี้ จะมีพื้นฐานและความพร้อมสำหรับการรับตำแหน่งในระดับบริหารต่อไป” คุณชาตยา กล่าว

 

O    พนักงานใหม่ ความรู้แน่น วัดผล ก่อนออกสนามจริง

 

 

บรรยากาศห้องเรียนโครงการทุนสานฝันที่โรงงานนวนคร

 

ส่วนเรื่องพนักงานใหม่ ฟู้ดแพชชั่น ก็ไม่ละเลย ที่จะต้องอบรมพนักงานใหม่ ซึ่งจะสอนและอบรมที่ร้านโดยทีมงานที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญเฉพาะในด้านต่างๆ มีการวัดผล  ติดตาม และให้พนักงานได้เรียนรู้ผ่าน กิจกรรมความสนุกต่างๆ เพื่อสร้างความน่าสนใจให้แก่การเรียน

 

O    สร้างคนด้วยใจ ไม่ผูกมัด

 

 

สมาชิกครอบครัว “แซ่ว่อง” มีความสุขมากขึ้น เมื่อได้เข้าร่วมโครงการ

 

ดูเหมือนว่าการลงทุนในการพัฒนาพนักงานด้วยการให้การศึกษาผ่านโครงการต่างๆ จะเป็นค่าใช้จ่ายที่สูงมาก ในขณะที่ฟู้ดแพชชั่น กลับไม่ผูกมัดการให้ทุนด้วยข้อสัญญาใดๆ ซึ่งดูเหมือนว่าจะสุ่มเสี่ยงหากพนักงานลาออกภายหลังได้วุฒิการศึกษา แต่ทว่าคุณชาตยากลับมองว่า “เราไม่กลัวที่จะพัฒนาให้คนเก่ง แล้วเขาลาออกไป เรากลัวมากกว่าที่เราไม่พัฒนาคนแล้วปล่อยคนไม่เก่งทิ้งไว้ในบริษัทและนั่นก็คือ ทีมาที่ว่า ทำไมโครงการด้านการสนับสนุนทางการศึกษาให้แก่พนักงานโครงการต่างๆ จึงไม่มีพันธะสัญญาหรือข้อผูกมัดใดๆ

 

 

                                                สุข’ศึกษา ความสุขที่ใช่สำหรับพนักงานในองค์กร

 

“เรามั่นใจว่าการพัฒนาบุคลากร ตั้งแต่ การให้ การศึกษา การฝึกอบรม การเตรียมความพร้อม  ทั้งหมด ครอบคลุมให้พนักงานของบริษัท มีความรู้ความสามารถ นำไป ประกอบอาชีพได้ อย่างมีความสุข และได้ส่งต่อความสุขไปยังลูกค้า และหากพนักงานคนใดลาออกไป อย่างน้อยเราก็ภูมิใจได้ว่าฟู้ดแพชชั่น ได้มีโอกาสเป็นเหมือนสถาบันแห่งหนึ่งที่ได้ให้ความรู้และประสบการณ์แก่พนักงาน ได้นำไปใช้ในการพัฒนาอาชีพ ได้เติบโต และมีความสุขในอนาคต คิดเพียงเท่านี้ก็มีความสุขใจแล้ว” คุณคุณชาตยา  กล่าวสรุป