วันพฤหัสบดี ที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 06:55 น.

ตลาด ขายตรง

เอส เอฟ และ ดีแทค ขอเชิญชมภาพยนตร์ “บันทึกทางไกล...ถึงพ่อ” (The Journey)

วันพฤหัสบดี ที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2560, 12.59 น.

เอส เอฟ และ ดีแทค ขอเชิญชาวไทย ร่วมชมภาพยนตร์

“บันทึกทางไกล...ถึงพ่อ” (The Journey)

 
 
 
ภาพยนตร์สารคดี “บันทึกทางไกล...ถึงพ่อ” (The Journey)  จะนำพาผู้ชมทุกท่านร่วมเดินทาง ไกลเพื่อค้นหาข้อมูลที่มีค่า ผ่านเรื่องราวการเดินทาง และความทรงจำอันงดงามของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเ ดช บรมนาถบพิตร เมื่อครั้งพระองค์ประทับอยู่ ณ เมืองโลซาน ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เป็นระยะเวลา ๑๘ ปี จนกระทั่งพระองค์เสด็จนิวัติประเทศไทยในปีพุทธศักราช ๒๔๙๔ เพื่อเสด็จขึ้นครองราชย์อย่างเป็นทางการ โดยอ้างอิงความทรงจำจาก พระราชหัตถเลขา และไปรษณียบัตร รวมถึงภาพถ่ายฝีพระหัตถ์วีดิทัศ น์พระราชทานสัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์บุคคลสำคัญที่เคย ถวายงานพระองค์ 
 
ภาพยนตร์สารคดีนี้มุ่งหวังให้ผู้ชมเข้าใจว่าสิ่งใดที่หล่อหลอมให้ ในหลวงรัชกาลที่ ๙ เติบโตมาเป็นกษัตริย์อันเป็นที่ รักของประชาชนชาวไทย ผ่านการนำเรื่องราวและความทรงจำ อันแสนล้ำค่าในวัยเด็กที่กระจัด กระจายของพระองค์มาเรียงร้อยต่อ กัน เปรียบเสมือนกับบันทึกการเดินทา งไกลของในหลวงรัชกาลที่ ๙ ที่สะท้อนสายอันแน่นแฟ้นระหว่าง พระมหากษัตริย์กับประชาชนของพระ องค์ และเพื่อแสดงให้เห็นว่า “ท่านมิใช่เพียงแค่ศูนย์รวมแห่ง คนไทยทั้งชาติ แต่พระองค์ท่านคือโลกอีกใบหนึ่ง ของพวกเราชาวไทยทั้งประเทศ”
 
ชมตัวอย่างภาพยนตร์ที่นี่ https://www.youtube.com/watch?v=qa_588JWqu4

หน้าแรก » ตลาด ขายตรง