วันจันทร์ ที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2561 19:01 น.

การตลาด

เชื่อม่ะ!! ขายผักสดผลไม้รวย100 ล้าน

วันศุกร์ ที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560, 10.38 น.

เชื่อม่ะ!!  ขายผักสดผลไม้รวย100 ล้าน

 
 
Oh! Veggies   เอสเอ็มอี แบรนด์ไทย ขาย สลัดผัก มะม่วง-ฝรั่ง น้ำปลาหวาน  ปลอดสารพิษ ทำรายได้กว่า 100 ล้านบาทต่อปี  มุ่งมั่นพัฒนา จนได้รับ รางวัล ระดับชาติ พัฒนาไม่หยุดยั้ง ปี 61 ตั้งเป้ารายได้ 150 ล้าน พร้อมเปิดผลิตภัณฑ์ใหม่ ส่งขายผ่านร้านเซ่นเว่น และช่วยสร้างรายได้เกษตรกร 
 
 
 
 
การส่งเสริมสินค้าทางการเกษตรเป็นสิ่งที่ภาครัฐและเอกชนต่างให้ความสำคัญในการยกระดับและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เช่นเดียวกับ “พลังผัก” เป็นอีกหนึ่งธุรกิจ SME ที่ประสบความสำเร็จและได้ช่วยเหลือเกษตรกร โดยรับซื้อผลผลิตทางการเกษตรจากทั่วประเทศ นับว่าเป็นการสร้างงานสร้างรายได้ที่มั่นคงให้กับเกษตรกร
 
 
 
ปัจจุบันผู้ประกอบการธุรกิจ SME มีการเติบโตสูงขึ้น หลายคนผันตัวเองจากพนักงานออฟฟิศมาเป็นเจ้าของธุรกิจทั้งตลาดแบบดั้งเดิมและตลาดออนไลน์ ซึ่งหนึ่งในผู้ที่ประสบความสำเร็จจากมนุษย์เงินเดือนกลายเป็นเจ้าของธุรกิจ SME อย่างนายวุฒิชัย เจริญศุภกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท พลังผัก จำกัด ผู้จำหน่ายสลัดผักและผลไม้พร้อมรับประทานทาน ตรา Oh! Veggies (โอ้! เวจจี้) ที่เริ่มทำธุรกิจจากการทำตามความตั้งใจและมีมุมมองทางการตลาดที่ไม่เหมือนใคร ทำให้สินค้าโดดเด่นและแตกต่างจากคู่แข่ง โดยมีน้ำสลัดและเครื่องจิ้ม เช่น น้ำปลาหวาน น้ำตาลปี๊บปรุงรส ที่อร่อย ให้ผู้บริโภคสะดวกในการซื้อรับประทานมากยิ่งขึ้น จึงช่วยสร้างยอดขายเติบโตในเวลาอันรวดเร็ว
 
 
 
“วันที่ต้องการทำธุรกิจเป็นของตัวเอง ก็มองว่าเรื่องเทรนด์การรักสุขภาพน่าจะมีสินค้าที่ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้ จึงคิดกันตั้งแต่วันแรกว่าจะขายผักสลัดพร้อมรับประทาน เพราะสะดวกต่อผู้บริโภค และมีประโยชน์ต่อสุขภาพ และตั้งชื่อบริษัทว่า บริษัท พลังผัก จำกัด โดยมีวิสัยทัศน์ว่าต้องการเป็นผู้นำตลาดผักสลัดพร้อมรับประทาน ส่วนพันธกิจ คือ จะนำเสนออาหารที่ดีมีประโยชน์ต่อสุขภาพให้กับผู้บริโภคในรูปแบบที่รับประทานได้ทันที” นายวุฒิชัยกล่าว
 
 
 
โดยบริษัท พลังผัก รับซื้อผลิตผลทางการเกษตรจากเกษตรกรทั่วประเทศ ทั้งผักสลัดที่เป็นผักออร์แกนิค ปลูกจากดิน ไม่ใช้สารเคมี และผลไม้ อาทิ มะม่วง และ ฝรั่ง สำหรับผักสลัดออร์แกนิคมีการวางแผนร่วมกับเกษตรกร ในการผลิตและรับซื้อผลผลิตให้สัมพันธ์กับความต้องการโดยไม่มีผลผลิตเหลือทิ้ง และการกำหนดราคาร่วมกับเกษตรกรล่วงหน้า ทำให้เกษตกรมีความมั่นคงด้านรายได้ ในขณะที่บริษัทฯ สามารถลดความเสี่ยงจากการผันผวนของราคาสินค้าเกษตร ตลอดจนการจัดหาวัตถุดิบ มะม่วงและฝรั่ง จากเกษตรกรจากพื้นที่ต่างๆ ทั่วทุกภูมิภาค ในปริมาณที่แน่นอน นับว่าเป็นการสร้างงาน สร้างรายได้ที่มั่นคงให้กับเกษตรกร และเป็นการช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของภาคการเกษตรให้เติบโตมากยิ่งขึ้น ปี 2560 ที่ผ่านมา รับซื้อผัก กว่า 100 ตัน  มะม่วง กว่า 1,250 ตัน และ ฝรั่ง กว่า 400 ตัน 
 
 
การประกอบธุรกิจคงปฏิเสธไม่ได้ว่าช่องทางการจัดจำหน่ายเป็นสิ่งสำคัญและสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายให้มากที่สุด ซึ่งเจ้าของ SME ผักสลัดและผลไม้พร้อมรับประทานก็เล็งเห็นความสำคัญดังกล่าว โดยเล่าถึงจุดเริ่มต้นในการนำสินค้าเข้ามาขายในเซเว่นฯไว้อย่างน่าสนใจว่า 
 
“บริษัทได้นำสินค้าเข้ามาขายในร้านเซเว่นฯ ตั้งแต่ปี 2555 เพราะมีลูกค้าโทรเข้ามาถามเป็นประจำว่าหาซื้อได้ที่ไหน ทีมงานก็เดินเข้าไปสำรวจในร้านเซเว่นฯ ปรากฏว่ายังไม่มีผักสลัดประเภทนี้ขาย เป็นจังหวะเดียวกับที่ทางจัดซื้อของเซเว่นฯ ติดต่อให้นำสินค้าเข้าไปเสนอ จึงได้ทำงานร่วมกันระหว่างพลังผักกับซีพี ออลล์ ในการพัฒนาทั้งเรื่องการออกแบบบรรจุภัณฑ์ และได้รับคำแนะนำ รวมถึงพัฒนาสินค้าให้เหมาะกับตลาด การศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภค การยืดอายุสินค้า เป็นต้น ตอนนี้มีสินค้าที่ขายในร้านเซเว่นอีเลฟเว่น จำนวน 5 ประเภท คือ สลัดผัก มะม่วงน้ำปลาหวาน ฝรั่งจิ้มน้ำตาลปี๊บ ยำมะม่วง และมะเขือเทศเชอรี่ โดยจำหน่ายผ่านร้านเซเว่นฯ กว่า 8,000 สาขาทั่วประเทศ และยังมีการพัฒนาสินค้าใหม่ร่วมกับเซเว่นฯ อย่างต่อเนื่อง” นายวุฒิชัย กล่าว
 
นอกจากนี้ นายวุฒิชัย ได้บอกถึงปัจจัยที่ทำให้ธุรกิจประสบความสำเร็จว่า ต้องมีแนวคิดการพัฒนาสินค้าที่แตกต่าง และตรงตามความต้องการของผู้บริโภค พยายามมองช่องว่างที่ยังไม่มีใครทำ แล้วนำมาปรับใช้เพื่อตอบสนองความต้องการนั้น และต้องศึกษาช่องทางการจัดจำหน่าย ซึ่งเซเว่นฯ เป็นช่องทางการจำหน่ายที่สะดวก เข้าถึงได้ง่าย จึงเห็นว่าน่าจะเหมาะสมในการส่งต่อสินค้าให้ลูกค้าทั่วประเทศ
 
 
สำหรับผลประกอบการ มีอัตราเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แสดงถึงพฤติกรรมผู้บริโภค ที่ใส่ใจเรื่องสุขภาพ  โดยมียอดขาย ปี 2556-2560   คือ 25 ล้าน 75 ล้าน 125 ล้าน 136 ล้าน และ 120 ล้าน ตามลำดับ ส่วนปี 2561 ตั้งเป้าที่ 150 ล้านบาท พร้อมกับเปิดตัวสินค้าใหม่ เพื่อสนับสนุนยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้   สำหรับ สาเหตุ ที่ ปี 2560 ยอดขายลดลง เนื่องจาก อยู่ในช่วง ขยายโรงงานใหม่ และ ศึกษาพัฒนา ผลิตภันฑ์ จึงทำให้ ไม่มีการออกสินค้าใหม่ ในปี 2560 
 
ด้านนายบัญญัติ คำนูณวัฒน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้ก่อตั้งร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ในประเทศไทย กล่าวว่า บริษัทมีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนสินค้าของผู้ประกอบการขนาดกลางและเล็กหรือเอสเอ็มอีที่ผลิตสินค้ามีคุณภาพมาตรฐานและเป็นที่นิยมจากประชาชนมาตลอด โดยบริษัทจะเป็นช่องทางการจำหน่ายสินค้าให้กับผู้ประกอบการ SME เพื่อส่งสินค้าตรงถึงมือผู้บริโภคผ่านร้านเซเว่นฯ ทั่วประเทศ และผ่านช่องทางของบริษัท ทเวนตี้โฟร์    ช้อปปิ้ง จำกัด โดยจำหน่ายสินค้าผ่านนิตยสารทเวนตี้โฟร์ แคตตาล็อก ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ และอีคอมเมิร์ซ ปัจจุบันทั้งเซเว่น อีเลฟเว่น และทเวนตี้โฟร์ ช้อปปิ้ง ได้จัดจำหน่ายสินค้าเอสเอ็มอีรวมทั้งสิ้น กว่า 22,000 รายการ และมีการพัฒนา SME ให้เจริญก้าวหน้าเพื่อเป็นบริษัทที่มีขนาดใหญ่ขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
 
 
“ร้านเซเว่น อีเลฟเว่นและทเวนตี้โฟร์ ช้อปปิ้งมีสินค้าเอสเอ็มอีที่จำหน่ายหลายประเภท โดยเป็นสินค้าที่ได้รับความนิยมจากผู้บริโภค เช่น ผลไม้แปรรูป,เครื่องดื่ม,เบเกอรี่,ผลิตภัณฑ์เสริมความงาม เป็นต้น ซึ่งสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปของกลุ่มธุรกิจ SME จะทำให้ผลผลิตทางการเกษตรมีมูลค่าเพิ่มมากขึ้น ช่วยให้เกษตรกรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น” นายบัญญัติ กล่าว
 
 
สำหรับผู้ประกอบการ SME ที่มีความต้องการนำสินค้ามาจำหน่ายในร้านเซเว่นฯ เหมือนบริษัท พลังผัก สามารถนำสินค้ามาเสนอได้ที่เซเว่น อีเลฟเว่น และบริษัท ทเวนตี้โฟร์ ช้อปปิ้ง จำกัด หรือเว็บไซต์ www.cpall.co.th, www.7eleven.co.th และ www.24shopping.co.th
 

หน้าแรก » การตลาด