วันเสาร์ ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2561 22:53 น.

การตลาด

“MONO GROUP” ร่วมทำดีตามรอยในหลวงรัชกาลที่ 9

วันอังคาร ที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560, 10.32 น.

“MONO GROUP” ร่วมทำดีตามรอยในหลวงรัชกาลที่ 9

 
 
 
บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน )  โดยฝ่ายกิจกรรมเพื่อสังคม ร่วมกับ สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย  นำทีมจิตอาสาจากโมโน กรุ๊ป และเครือข่ายจิตอาสาพาผู้พิการทางสายตากว่า 200 คน เข้าชมนิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 โดยได้พาเข้าชมนิทรรศกาลสัมผัสเพื่อผู้พิการทางสายตา  เพื่อสัมผัสพระเมรุมาศจำลอง รวมถึงงานประติมากรรม-สถาปัตยกรรมจำลองบางส่วน เช่น สัตว์หิมพาน ลวดลายแกะสลัก โดยมีการบรรยายเสริมเพื่อให้ผู้พิการทางสายตาได้เข้าถึงและเข้าใจงานศิลปะอันทรงคุณค่า  ณ  ท้องสนามหลวง 

หน้าแรก » การตลาด