วันพุธ ที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2560 16:08 น.

เศรษฐกิจ

ไทยตอนบน มีฝนลดลง

ความกดอากาศสูงจากประเทศจีนที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้เริ่มมีกำลังอ่อนลง คลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกจากประเทศเมียนมาปกคลุม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและประเทศลาว ส่งผลให้บริเวณประเทศไทยตอนบน มีฝนลดลง

29 มี.ค. 2560

หน้าแรก » เศรษฐกิจ