วันเสาร์ ที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2561 17:35 น.

เศรษฐกิจ

คมนาคมสั่งขนส่งยกมาตรฐานแท็กซี่ห้ามปฏิเสธผู้โดยสาร

วันศุกร์ ที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2561, 16.55 น.

คมนาคมสั่งขนส่งยกมาตรฐานแท็กซี่ห้ามปฏิเสธผู้โดยสาร

 

 

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยภายหลังมอบโยบายการปฏิบัติงานด้านการควบคุม กำกับ ดูแล ระบบการขนส่งทางถนน เพื่อขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลและกระทรวงคมนาคมสู่การปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมติดตามผลการดำเนินงานตามภารกิจและโครงการสำคัญของกรมการขนส่งทางบก ว่าในช่วง 3ปีที่ผ่านมางานด้านบริการของขนส่งทางบก ถือว่ามีการปรับปรุงการให้บริการให้ความสะดวกกับผู้ใช้บริการอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ได้มอบหมายเพิ่มเติมเรื่องของการรองรับยุกต์ไทยแลนด์ 4.0 โดยเฉพาะการเชื่อมโยงข้อมูลต้องมากขึ้น เพื่อเป็นการรองรับการใช้บริการของกรมการขนส่งทางบกในการใช้บริการนั้นจะต้องดำเนินการได้ทุกที่ เพื่อให้เข้าถึงประชาชนมากขึ้น ถือเป็นมิติใหม่สามารถทำธุรกรรมผ่านแอพพลิเคชันได้ทันทีตลอด 24ชั่วโมง ทั้งนี้ สำหรับด้านความปลอดภัยด้านถือเป็นนโยบายสำคัญที่รัฐบาลมุ่งเน้น ในการลดอุบัติเหตุบนท้องถนน โดยต้องจัดทำโครงการสมาร์ทไดร์ฟเวอร์ ซึ่งกรมการขนส่งทางบกจะต้องจัดทำหลักสูตรการฝึกอบรม โดยกลุ่มที่ 1 รถแท็กซี่ กลุ่มที่ 2 รถโดยสารสาธารณะ และกลุ่มที่ 3 รถบรรทุก โดยตั้งเป้าว่าต้องการให้ยกระดับคุณภาพคนขับรถเหล่านี้ขับได้อย่างถูกต้อง
     

 

“ได้เสนอว่าทำอย่างไรเรื่องรถแท็กซี่จะต้องมีโครงการฝึกอบรมอาชีพแท็กซี่ให้เป็นอาชีพที่มีเกียรติเป็นที่ยอมรับในสังคม ว่าแท็กซี่จะไม่มีการปฏิเสธผู้โดยสาร ไม่มีการไม่กดมิเตอร์ โดยจะต่องซื่อสัตย์ในอาชีพนี้ โดยหากผ่านการฝึกอบรมในหลักสูตรนี้จะได้รับใบปริญญาบัตรเพื่อแสดงว่าผ่านหลักสูตร แต่หากตรวจพบว่ามีการ
กระทำผิดหรือฝ่าฝืนก็จะถูกลงโทษในการออกจากอาชีพนี้ไป กลุ่มรถโดยสารสาธารณะ และกลุ่มรถบรรทุกก็จะมีการดำเนินเช่นกัน เนื่องจากต้องการให้เกิดคุณภาพและความมั่นใจในการใช้บริการ ถือเป็นมาตรการยกระดับด้านความปลอดภัย นอกจากนี้ ยังมีในของเร่งผลักดันโครงการก่อสร้างสถานีขนส่งสินค้า ซึ่งปัจจุบันมีให้บริการ 2-3แห่ง ส่วนใหญ่จะอยู่รอบกรุงเทพฯ และในวันที่ 18 ม.ค.นี้ ก็จะเริ่มต้นก่อสร้างสถานีเปลี่ยนถ่ายสินค้าในส่วนของจังหวัดเชียงราย โดยจะเป็นจุดให้บริการระหว่างชายแดน เพื่อเป็นการรองรับการขนส่งอาเซียนในอนาคต”นายอาคม กล่าว
     

 

นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวถึงการดำเนินการหลักสูตรเพื่อฝึกอบรมโดยกลุ่มที่ 1 รถแท็กซี่ กลุ่มที่ 2 รถโดยสารสาธารณะ และกลุ่มที่ 3 รถบรรทุกนั้น กรมการขนส่งทางบกจะต้องไปกำหนดหลักสูตรโดยจะต้องมีการหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คาดว่าในส่วนของการกำหนดหลักสูตรอีก 6เดือน น่าจะเห็นเป็นรูปธรรม ส่วนความคืบหน้าภายหลังที่กรมการขนส่งทางบก กำหนดให้รถแท็กซี่จดทะเบียนใหม่ทุกคันต้อง ผ่านหลักเกณฑ์ภายใต้โครงการ TAXI OK ติดตั้งอุปกรณ์เพื่อ ความปลอดภัยครบถ้วน อาทิ GPS Tracking พร้อมอุปกรณ์แสดงตัวผู้ขับ มาตรค่าโดยสาร ปุ่มฉุกเฉินสำหรับผู้โดยสาร กล้องบันทึกภาพภายในรถแบบ Snap Shot โดยทั้งหมดต้องเชื่อมโยงข้อมูลได้แบบ Real-time ตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน 2560ที่ผ่านมา ขณะนี้พบว่ายังไม่พบการร้องเรียนเรื่องของการปฏิเสธผู้โดยสารเกิดขึ้น อย่างไรก็ตาม ในวันที่ 25 มกราคม2561 จะทำการประเมินรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการอีกครั้ง
     

 

นอกจากนี้ นายสนิท ยังกล่าวถึงมาตรฐานความปลอดภัยตามมาตรฐานวิศวกรรมการยานยนต์ทั้งรถโดยสารและรถบรรทุกนั้น ต้องเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยสากล เช่น รถโดยสารที่สูงเกิน 3.60 เมตร ต้องผ่านการทดสอบการทรงตัวทุกคัน ต้องติดตั้งเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่ง ตัวถังส่วนที่เป็นกระจกต้องเป็นกระจกนิรภัยประเภทเทมเปอร์ รถบรรทุกต้องติดตั้งแผ่นสะท้อนแสงตามมาตรฐานสากล ในขณะที่รถโดยสารจดทะเบียนใหม่ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 จะต้องผ่านการรับรองมาตรฐานความแข็งแรงที่นั่ง จุดยึดที่นั่ง และจุดยึดเข็มขัดนิรภัย, การรับรองความแข็งแรงของโครงสร้างหลักของตัวถังรถโดยสาร และมาตรฐานการลุกไหม้ของวัสดุสำหรับตกแต่งในรถโดยสาร ทั้งยังอยู่ในระหว่างการเร่งศึกษาการกำหนดให้ผู้ประกอบการขนส่งต้องมีผู้จัดการด้านความปลอดภัยในการขนส่งทางถนน (Transport safety manager) ทั้งในการบริหารจัดการ การวางแผนจัดการการขนส่ง การดูแลพนักงานขับรถ ความพร้อมของยานพาหนะ และการกำกับดูแลความปลอดภัยในการขนส่ง ซึ่งจะสามารถกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และคุณสมบัติ Safety Manager ทั้งผู้ประกอบการรถโดยสารและรถบรรทุกได้ภายในปี 2561

หน้าแรก » เศรษฐกิจ