วันเสาร์ ที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2561 17:34 น.

เศรษฐกิจ

กลุ่ม ปตท.ชวนน้องตะลุยฝันวันเด็ก

วันเสาร์ ที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2561, 12.03 น.

กลุ่ม ปตท.ชวนน้องตะลุยฝันวันเด็ก

 
 
กลุ่ม ปตท. ชวนน้องๆ ตะลุยฝันวันเด็ก สร้างพลังแห่งอนาคต ร่วมเป็นหนึ่งในขบวนการ PTT KID RANGERS ปฏิบัติภารกิจไขความลับด้านพลังงาน ในงาน “ตะลุยฝันวันเด็กกับ กลุ่ม ปตท. ประจำปี 2561” 
 
           
นายอรรถวุฒิ วิกิตเศรษฐ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ด้านรัฐกิจสัมพันธ์ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า กลุ่ม ปตท. จัดกิจกรรม “ตะลุยฝันวันเด็ก ประจำปี 2561” ตอน “รวมพลังเด็ก สร้างอนาคต” มุ่งหวังให้น้องๆ ที่เข้าร่วมงานวันเด็กครั้งนี้ ได้รับทั้งความรู้ ควบคู่ไปกับความสนุกสนาน กระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ เพื่อนำไปพัฒนาต่อยอดในชีวิตประจำวัน และหวังให้เยาวชนไทยที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในวันข้างหน้าสามารถประยุกต์และสร้างสรรค์ประโยชน์ต่างๆให้เกิดขึ้นในประเทศ เพื่อเป็นพลังแห่งอนาคตในการสร้างประเทศชาติให้มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนต่อไป ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้ เป็นความร่วมมือระหว่างกลุ่ม ปตท. ได้แก่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)  บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)  บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ จำกัด 
 
           
การจัดงานวันเด็กกลุ่ม  ปตท. ปีนี้ จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “กลุ่ม ปตท. ที่สร้าง Pride and Treasure ให้กับประเทศไทย” นำเสนอภารกิจของ กลุ่ม ปตท. ในฐานะองค์กรพลังงานของชาติที่ดำเนินธุรกิจปิโตรเลียมครบวงจร ดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มอย่างสมดุล โดยเชิญชวนให้น้องๆ ร่วมเป็นหนึ่งในขบวนการของ PTT KID RANGERS ปฏิบัติภารกิจด้านพลังงาน พิชิตฐานต่างๆ ทั้งยังสามารถเพลิดเพลินไปกับการแสดงและกิจกรรมมากมาย อาทิ กิจกรรมตามรอยฮีโร่ กิจกรรมนักประดิษฐ์น้อยคนเก่ง กิจกรรมขวดเปล่าน้ำดื่มแลกขนม กิจกรรมรถนิทรรศการเปิดโลกปิโตรเลียม พร้อมลุ้นรับของรางวัลมากมาย นอกจากนี้ ยังได้จัดแสดงนิทรรศการ 40 ปี แห่งความภาคภูมิใจ นำเสนอเส้นทางเดินของ “คนเก่ง คนดี มีความรับผิดชอบ” ของ ปตท. ตลอดระยะเวลา 40 ปีที่ผ่านมา พร้อมสอดแทรกความรู้ด้านพลังงาน รวมถึงการเติบโตอย่างยั่งยืน และยังจัดฉายภาพยนตร์แอนนิเมชั่น เรื่อง ก๊อดจิ ดิ แอดเวนเจอร์ (GODJI the adventure) 
 
           
“ด้วยตระหนักถึงความสำคัญของเด็กๆ ที่จะเติบโตเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป กลุ่ม ปตท. ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาการศึกษาของเยาวชนไทยให้มีความรู้ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีจินตนาการ ผ่านกิจกรรมต่างๆ ดังเช่น กิจกรรมวันเด็กซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี นอกจากที่ อาคารสำนักงานใหญ่ ปตท. แห่งนี้แล้ว กลุ่ม ปตท.  ได้จัดงานวันเด็กขึ้นทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคในหน่วยงานของ ปตท. อาทิ โครงการป่าในกรุง ถ. สุขาภิบาล 2 กรุงเทพฯ สวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จ. ระยอง โครงการป่าวังจันทร์ จ. ระยอง และศูนย์เรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนสิรินาถราชินี ซึ่งร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ อำเภอปราณบุรี จ. ประจวบคีรีขันธ์ โดยในปีนี้ กลุ่ม ปตท. ได้จัด ‘กิจกรรมปันสุข สร้างยิ้ม’ เชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมสมทบทุนซื้อของเล่นเด็ก อุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา และสื่อการเรียนการสอน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 244,529 บาท เพื่อมอบเป็นของขวัญและเป็นกำลังใจให้แก่น้องๆ มูลนิธิบ้านนกขมิ้น ได้มีรอยยิ้มสดใส และมีโอกาสได้รับสิ่งของหรือของขวัญวันเด็กเท่าเทียมกับเด็กคนอื่นๆ”  นายอรรถวุฒิ กล่าวเพิ่มเติม
 

หน้าแรก » เศรษฐกิจ