วันอังคาร ที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2562 09:22 น.

เศรษฐกิจ

กทท.เร่งยกระดับบริการขนส่งสินค้าทางน้ำ

วันศุกร์ ที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2561, 15.19 น.

กทท.เร่งยกระดับบริการขนส่งสินค้าทางน้ำ

 
 
       
เรือโท กมลศักดิ์ พรหมประยูร รองผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย สายบริหารสินทรัพย์และพัฒนาธุรกิจ รักษาการแทนผู้อำนวยการการท่าเรือฯ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานร่วมกับนายสุรชัย นิ่มนวล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เอ็น พี มารีน จำกัด และพลเอก มนตรี สังขทรัพย์ กรรมการ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อส่งเสริมการขนส่งสินค้าชายฝั่ง โดยมีระยะเวลาความร่วมมือ 3 ปี ทั้งนี้ ตามภารกิจหลักของการท่าเรือฯ มีแผนขยายบริการท่าเรือและธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับโลจิสติกส์ทางน้ำในประเทศ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาธุรกิจขนส่งสินค้าทางเรือชายฝั่งในอ่าวไทย เพื่อเป็นการสนับสนุนและพัฒนาการขนส่งทางน้ำภายในประเทศให้มีต้นทุนอยู่ในระดับที่สามารถแข่งขันกับการขนส่งทางบก สอดคล้องตามนโยบายของรัฐบาล เช่น โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก EEC การลดต้นทุนโลจิสติกส์ภาคการขนส่งและโครงการส่งเสริมคาร์บอนฟุตพริ้นท์ในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ประกอบกับผลการศึกษาของการท่าเรือฯ ที่ได้สรุปว่าจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญ โดยมีท่าเรือ เอ็น พี มารีน จำกัด ให้บริการขนส่งสินค้าชายฝั่งชั้นนำของประเทศที่ปัจจุบันให้บริการในเส้นทางสุราษฎร์ธานี ท่าเรือแหลมฉบังและเชื่อมโยงท่าเรือกรุงเทพ สอดรับโครงการพัฒนาท่าเรือ 20G ของท่าเรือกรุงเทพและท่าเรือชายฝั่ง A0 (เอศูนย์) ของท่าเรือแหลมฉบังที่รองรับปริมาณตู้สินค้าชายฝั่งที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต และพร้อมจะเปิดให้บริการในปีนี้
     
 
อย่างไรก็ตาม การลงนามในครั้งนี้เป็นโอกาสและจุดเริ่มต้นที่ดีอย่างยิ่งที่ทั้งสองฝ่ายจะร่วมมือกันส่งเสริมและสนับสนุนการขนส่งสินค้าและตู้สินค้าทางน้ำภายในประเทศเพิ่มมากขึ้น โดยจะครอบคลุมการให้บริการในเส้นทางแม่น้ำเจ้าพระยา ท่าเรือกรุงเทพ ท่าเรือแหลมฉบัง ท่าเรือสุราษฎร์ธานี และท่าเรือสงขลา รวมทั้งการสนับสนุนและส่งเสริม การดำเนินงานด้านการตลาดทั้งในและต่างประเทศร่วมกัน การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ข้อมูล ความรู้ และเทคโนโลยีในด้านการบริหารจัดการท่าเรือ งานปฏิบัติการท่าเรือ และโครงการพัฒนาต่างๆ
     
 
ด้านพลเอก มนตรี สังขทรัพย์ กรมการบริษัท เอ็น พี มารีน จำกัด กล่าวว่า นับเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญที่บริษัท เอ็น พี มารีน จำกัด ร่วมกับ การท่าเรือฯ วางแผนกำหนดกลยุทธ์การขนส่งสินค้าในประเทศ เป็นก้าวที่สำคัญในการพัฒนาการขนส่งสินค้าโดยเฉพาะการขนส่งทางน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด
     
 
ขณะที่นายสุรชัย นิ่มนวล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เอ็น พี มารีน จำกัดได้ตั้งเป้าเพิ่มยอดขนส่งสินค้าทางน้ำในระยะเวลา 3 ปี จากเดิมเพิ่มขึ้นอีกกว่าร้อยละ 20 เน้นการลดต้นทุนและการลดปัญหาจราจร รวมถึงมีแผนดึงปริมาณการขนส่งทางน้ำ ที่ขนส่งออกไปเส้นทางประเทศเพื่อนบ้านกลับเข้ามาขนส่งในเส้นทางแหลมฉบังเช่นเดิม