วันพุธ ที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2561 02:55 น.

เศรษฐกิจ

ทช.แจ้งปิดเบี่ยงจราจร ทล.345

วันอังคาร ที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2561, 13.52 น.

ทช.แจ้งปิดเบี่ยงจราจร ทล.345

 
         
รายงานข่าวจาก กรมทางหลวงชนบท (ทช.)  โดยสำนักก่อสร้างสะพาน จะดำเนินการปิด-เบี่ยงการจราจรเพื่อติดตั้งคานคอนกรีตรูปกล่องหล่อสำเร็จ (Precast Box Segment) สะพานทางแยกต่างระดับขุนมหาดไทย โครงการก่อสร้างถนนต่อเชื่อมถนนราชพฤกษ์-ถนนกาญจนาภิเษก (แนวเหนือ-ใต้) ตอน NS1 โดยมีรายละเอียด ดังนี้
 
 
         
- ปิดการจราจรช่องทางคู่ขนานถนนทางหลวงหมายเลข 345 ฝั่งขาออก กม.4+300 ถึง กม.4+500 ช่วงเวลา 22.00 น. - 05.00 น. ตั้งแต่เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2561 และจะปิดไปถึงวันที่ 4 กุมภาพันธ์2561
 
         
- ปิดการจราจรถนนทางหลวงหมายเลข 345 กม.4+300 ถึงกม.4+500 ช่วงเวลา 22.00 น.- 05.00 น. ระหว่างวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 ถึง 11 กุมภาพันธ์ 2561
 
 
       
- ปิดการจราจรช่องทางยกระดับเลี้ยวซ้ายจากถนนราชพฤกษ์ ไป ถนนทางหลวงหมายเลข 345 (ปทุมธานี) ช่วงเวลา 22.00 น. - 05.00 น. ระหว่างวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 ถึง 18 กุมภาพันธ์ 2561
 
         
- ปิดการจราจรช่องทางยกระดับเลี้ยวขวาจากถนนทางหลวงหมายเลข 345 ไป ถนนราชพฤกษ์ ช่วงเวลา 22.00 น. - 05.00 น. ระหว่างวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2561 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2561
 
 
 
         
ทั้งนี้ จึงขอความร่วมมือให้ประชาชนโปรดหลีกเลี่ยงการใช้เส้นทางผ่านพื้นที่ก่อสร้าง ในวันและเวลาดังกล่าว และโปรดใช้ความระมัดระวังในการขับขี่ เคารพกฎจราจรอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ ทางกรมต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ หากต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ สำนักก่อสร้างสะพาน กรมทางหลวงชนบท โทรศัพท์ 0 2551 5527 ในวันและเวลาราชการ

หน้าแรก » เศรษฐกิจ