วันอังคาร ที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2561 13:02 น.

เศรษฐกิจ

ทล.เปิดให้สัญจรถนนช่วงบ้านบึง - แกลงแล้ว

วันอาทิตย์ ที่ 04 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561, 14.18 น.


ทล.เปิดให้สัญจรถนนช่วงบ้านบึง - แกลงแล้ว

 

นายสราวุธ ทรงศิวิไล ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม และโฆษกกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า กรมทางหลวง (ทล.) ได้ดำเนินการตามกำหนดยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และการให้บริการระบบคมนาคมขนส่ง เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการขนส่ง และการพัฒนาประสิทธิภาพโครงข่ายทางหลวงสายหลักทั่วประเทศ โดย ทล. ดำเนินการบูรณะโครงข่ายสายหลักระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 344 สายอำเภอบ้านบึง - อำเภอแกลง ตอน 1 ส่วน 1 ระหว่าง กม.25+000 - กม.41+100 ระยะทาง 16.10 กิโลเมตร ผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต มาตรฐานทางพิเศษขนาด 4 ช่องจราจร ช่องจราจรกว้างช่องละ 3.5 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 2.5 เมตร แบ่งทิศทางการจราจรด้วยเกาะกลางแบบกดเป็นร่อง

 

ปัจจุบันโครงการก่อสร้างแล้วเสร็จและเปิดให้สัญจร เพื่อรองรับปริมาณการจราจรที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ช่วยอำนวยความสะดวกในการเดินทาง การขนส่งสินค้าทางการเกษตรและอุตสาหกรรม ส่งเสริมการท่องเที่ยวทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ รวมทั้งพัฒนาคุณภาพการให้บริการของระบบทางหลวง และช่วยลดความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินจากอุบัติเหตุ สามารถสอบถามข้อมูลการเดินทางได้ที่ แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1 โทร. 0 3826 1553 หรือสายด่วนกรมทางหลวง 1586 (โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง)