วันพุธ ที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2561 10:48 น.

เศรษฐกิจ

องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก ประณาม ทารุณกรรมสัตว์ ทุ่งใหญ่นเรศวร

วันพุธ ที่ 07 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561, 19.04 น.

องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก ประณาม ทารุณกรรมสัตว์ ทุ่งใหญ่นเรศวร 

 
 
องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก (World Animal Protection) ออก แถลงการณ์ต่อกรณีล่าสัตว์ป่าในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 ประณาม บุคคลที่มีส่วนร่วมในเหตุการณ์ทารุณกรรมสัตว์ป่าและขอเรียกร้องให้มีการดำเนินคดีทางกฎหมายอย่างโปร่งใส เท่าเทียมกัน และเปิดเผยต่อสาธารณชน
 
 
นายสมศักดิ์ สุนทรนวภัทร ผู้จัดการฝ่ายรณรงค์โครงการ องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก ประเทศไทย ออกแถลงการณ์ประณามกลุ่มบุคคล ในกรณีล่าสัตว์ป่าในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร โดยระบุว่า การฆ่าเสือดำอย่างโหดร้ายในครั้งนี้นับเป็นการสูญเสียอย่างยิ่งต่อประเทศชาติ เราจึงต้องร่วมกันปกป้องคุ้มครองสัตว์ป่า
 
 
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร  จังหวัดกาญจนบุรี เป็นส่วนหนึ่งของผืนป่าตะวันตกและได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลกแห่งแรกในประเทศไทยเมื่อปี พ.ศ. 2534 ป่าครอบคลุมพื้นที่กว่า 3,647 ตารางกิโลเมตร อุดมไปด้วยความหลากหลายทางชีวภาพและได้รับการปกป้องโดยไม่อนุญาตให้ล่าสัตว์ใด ๆ ในพื้นที่ดังกล่าวอย่างเด็ดขาด การกระทำดังกล่าวจึงเป็นการฝ่าฝืนบทบัญญัติของกฎหมาย ตาม พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 โดยปราศจากความละอายใจ
 
 
องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลกขอเรียกร้องให้กรมอุทยานแห่งชาติฯ และเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามกฎหมายอย่างถึงที่สุดโดยไม่มีข้อยกเว้นต่อบุคคลใดที่ร่วมทารุณกรรมสัตว์ เพื่อเป็นการประกาศว่าประเทศไทยมีการปกป้องคุ้มครองสัตว์ป่าอย่างเข้มงวด
 
 
องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลกขอให้ประชาชนได้ติดตามกรณีดังกล่าวอย่างใกล้ชิด เพื่อช่วยกันตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของผู้รักษากฎหมายว่าจะไม่มีการอะลุ้มอล่วยต่อผู้กระทำความผิด ไม่ว่าผู้กระทำความผิดจะมีอิทธิพลมากแค่ไหนก็ตาม ตลอดทั้งร่วมให้กำลังใจกับเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างถูกต้องตรงไปตรงมา ในการนำผู้กระทำผิดไปสู่การตัดสิน และลงโทษตามบทบัญญัติของกฎหมาย
 
 
องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลกได้ดำเนินการปกป้องสัตว์ทั่วโลกมาเป็นระยะเวลายาวนานกว่า 30 ปี เราใช้ทักษะและความรู้ที่สั่งสมมานานในการผลักดันและขับเคลื่อนบุคคล องค์กร และรัฐบาลให้เกิดความเปลี่ยนแปลงต่อชีวิตของสัตว์ทั่วโลก  งานที่หลากหลายของพวกเรามีทั้งการหยุดยั้งการทรมาณสัตว์ในอุตสาหกรรมฟาร์มสัตว์การป้องกันความเจ็บปวดที่สัตว์ได้รับจากเหตุการณ์ภัยพิบัติ การลดจำนวนสุนัขที่ติดเชื้อพิษสุนัขบ้าลงได้จำนวนมากเป็นประวัติศาสตร์ โดยคำนึงว่าการตอบสนองของมนุษย์ในปัญหาต่างๆ เป็นการทำงานที่ดีที่สุดสำหรับสัตว์และมนุษย์เอง   
 
 
ด้วยการทำงานร่วมกับรัฐบาลมามากกว่า 50 ประเทศ พวกเราสร้างความเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกโดยการเปิดเผยให้เห็นการทารุณทรมานสัตว์และริเริ่มวิธีการแก้ปัญหาความทุกข์ทรมานของสัตว์อย่างยั่งยืน พวกเรายังมีการเคลื่อนไหวและทำหน้าที่เพื่อสัตว์ในระดับโลกโดยใช้สถานะที่ปรึกษาของเราที่สหประชาชาติเพื่อให้แน่ใจว่าโลกจะได้ยินข้อความของเราว่าชีวิตของสัตว์เชื่อมโยงมาถึงชีวิตของมนุษย์ และตอนนี้สำคัญมากกว่าสิ่งอื่นใด คือถึงเวลาที่จะหยุดความทุกข์ทรมานของสัตว์