วันอังคาร ที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2561 22:42 น.

เศรษฐกิจ

ทช.แจ้งปิดเบี่ยงจราจรสามแยกไทยด๊อยซ์

วันพฤหัสบดี ที่ 08 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561, 10.03 น.

ทช.แจ้งปิดเบี่ยงจราจรสามแยกไทยด๊อยซ์

 
         
รายงานข่าวแจ้งว่า กรมทางหลวงชนบท (ทช.) โดยสำนักก่อสร้างสะพาน จะทำการปิด-เบี่ยงการจราจรบนถนนทางหลวงหมายเลข 3035 เพื่อทำการติดตั้งคานคอนกรีตรูปกล่องหล่อสำเร็จของทางแยกต่างระดับปทุมธานี บริเวณสามแยกไทยด๊อยซ์ โครงการก่อสร้างถนนต่อเชื่อมถนนราชพฤกษ์-ถนนกาญจนาภิเษก (แนวเหนือ-ใต้) ตอน NS3 โดยมีรายละเอียดดังนี้
         
 
 
 
- ปิดการจราจรช่องทางขาเข้าเมืองปทุมธานี และเบี่ยงการจราจรไปยังฝั่งขาออกเมืองปทุมธานี ในช่วงเวลา 22.00 น. ถึง 05.00 น. ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ ถึงวันอาทิตย์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2561
         
- ปิดการจราจรช่องทางขาออกเมืองปทุมธานี และเบี่ยงการจราจรไปยังฝั่งขาเข้าเมืองปทุมธานี ในช่วงเวลา 22.00 น. ถึง 05.00 น. ระหว่างวันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ ถึงวันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561
 
         
ทั้งนี้ ขอความร่วมมือให้ประชาชนโปรดหลีกเลี่ยงการใช้เส้นทางผ่านพื้นที่ก่อสร้าง ในวันและเวลาดังกล่าว และโปรดใช้ความระมัดระวังในการขับขี่ เคารพกฎจราจรอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ ทางกรมต้องขออภัย ในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ หากต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ สำนักก่อสร้างสะพาน กรมทางหลวงชนบท โทรศัพท์ 0 2551 5525 ในวันและเวลาราชการ