วันพุธ ที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2561 02:56 น.

เศรษฐกิจ

ทอท.เตรียมแผนรับตรุษจีนคาดผู้โดยสารพุ่ง5.9ล.คน

วันศุกร์ ที่ 09 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561, 15.05 น.

ทอท.เตรียมแผนรับตรุษจีนคาดผู้โดยสารพุ่ง5.9ล.คน

       

นายนิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือทอท. กล่าวว่า เดือนกุมภาพันธ์ 2561นี้ จะมีช่วงเทศกาลตรุษจีน และตามประเพณีจะมีการหยุดงานติดต่อกันหลายวัน ชาวจีนบางส่วนเดินทางมาใช้เวลาช่วงวันหยุดพักผ่อนที่ประเทศไทย สำหรับเทศกาลตรุษจีนปีนี้ ระหว่างวันที่ 10 - 23 กุมภาพันธ์ 2561 มีสายการบินแจ้งขอทำการบิน ณ ท่าอากาศยานทั้ง 6 แห่งของ ทอท.ได้แก่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) ท่าอากาศยานดอนเมือง (ทดม.) ท่าอากาศยานภูเก็ต (ทภก.) ท่าอากาศยานเชียงใหม่ (ทชม.) ท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ทหญ.) และท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย (ทชร.) รวมกว่า 35,000 เที่ยวบิน หรือเฉลี่ยประมาณ 2,500 เที่ยวบินต่อวัน เพิ่มจากช่วงปกติประมาณร้อยละ 3.2 ซึ่งอาจมีผู้ใช้บริการท่าอากาศยานรวมกว่า 5.9 ล้านคน หรือเฉลี่ยประมาณ 425,000 คนต่อวัน เพิ่มจากช่วงปกติประมาณร้อยละ 3.7 โดยท่าอากาศยานที่คาดว่าจะมีผู้โดยสาร ใช้บริการเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบเทียบกับช่วงปกติ คือ ทสภ.มีสายการบินขอทำการบินประมาณ 14,700 เที่ยวบิน หรือเฉลี่ยประมาณ 1,055 เที่ยวบินต่อวัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.5 ซึ่งอาจมีผู้ใช้บริการ ทสภ.ประมาณ 2.6 ล้านคน หรือเฉลี่ยประมาณ 191,000 คนต่อวัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.7

 

ทั้งนี้ มีเที่ยวบินพิเศษและเที่ยวบินเช่าเหมาลำที่ขอทำการบิน 420 เที่ยวบิน หรือเฉลี่ยประมาณ 30 เที่ยวบินต่อวัน ซึ่งอาจมีผู้โดยสารประมาณ 61,600 คน หรือเฉลี่ยประมาณ 4,400 คนต่อวัน รองลงมา คือ ทดม.มีสายการบินขอทำการบิน 10,500 เที่ยวบิน หรือเฉลี่ยประมาณ 750 เที่ยวบินต่อวัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.0 ซึ่งอาจมีผู้ใช้บริการ ทดม.ประมาณ 1.6 ล้านคน หรือเฉลี่ยประมาณ 115,000 คนต่อวัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.0 และที่ ทภก.มีสายการบินขอทำการบิน 4,620 เที่ยวบิน หรือเฉลี่ยประมาณ 330 เที่ยวบินต่อวัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.9 ซึ่งอาจมีผู้ใช้บริการ ทภก.ประมาณ 826,000 คน หรือเฉลี่ยประมาณ 59,000 คนต่อวัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.1
     

 

อย่างไรก็ตาม ทอท.ได้จัดกิจกรรมสร้างความสุขและอวยพรนักท่องเที่ยวชาวจีน โดยในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 14.30 น. ทสภ.จัดกิจกรรมต้อนรับผู้โดยสารชาวจีนที่เดินทางมาในเที่ยวบิน CZ 3081 ของสายการบิน China Southern Airline เส้นทางกวางโจว - ทสภ. มีการแสดงชุดเชิดสิงโต พร้อมแจกของที่ระลึก และจัดซุ้มถ่ายภาพภายในอาคารผู้โดยสาร ทสภ.จำนวน 2 จุด ได้แก่ บริเวณประตู 5 ชั้น 4 ห้องโถงผู้โดยสารขาออก และบริเวณประตู 1 ชั้น 2 ห้องโถงผู้โดยสารขาเข้าภายในประเทศ ส่วน ทดม.จัดกิจกรรมต้อนรับและมอบของที่ระลึกให้กับผู้โดยสารชาวจีนที่เดินทางมาในเที่ยวบิน XJ 761 ของสายการบิน Thai Air Asia X เส้นทางเซี่ยงไฮ้ - ทดม. รวมทั้งมีการจัดการแสดงโชว์สิงโตกินส้ม โชว์เล่นมังกร และการแสดงดนตรีกู่เจิง เอ้อหูและกลองบรรเลง ระหว่างเคาน์เตอร์ตรวจบัตรโดยสารที่ 11 และ 12 ชั้น 3 อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ (อาคาร 2) พร้อมแจกของที่ระลึกให้กับผู้โดยสาร ภายในอาคารผู้โดยสาร ทั้งระหว่างประเทศและภายในประเทศ ขณะที่ ทภก.จัดกิจกรรมต้อนรับผู้โดยสารที่เดินทางมาจากสาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน 2 เที่ยวบิน ได้แก่ เที่ยวบิน KA 212 สายการบินดราก้อนแอร์ เส้นทางฮ่องกง – ภูเก็ต และเที่ยวบิน TG 685 สายการบินไทย เส้นทางปักกิ่ง - ภูเก็ต  นอกจากนั้น ระหว่างวันที่ 12 – 19 ก.พ.61 ยังได้ประดับตกแต่งสถานที่ให้มีบรรยากาศตรุษจีนด้วย สำหรับ ทชม.จัดกิจกรรมมอบของขวัญให้แก่ผู้โดยสารชาวจีน
     

สำหรับปัจจุบันได้มีการปิดปรับปรุงสะพานเข้า ทดม.เพื่อรื้อถอนสะพานเดิมและจะปรับปรุงสะพานใหม่ ตลอดจนการดำเนินโครงการพัฒนา ทภก.ซึ่งอยู่ระหว่างการปรับปรุงอาคารผู้โดยสารภายในประเทศ (ด้านทิศเหนือ) และที่ ทชม.กำลังดำเนินงานตามแผนการรื้อถอนและติดตั้งบันไดเลื่อนใหม่ภายในอาคารผู้โดยสาร จำนวน 4 จุด คือ (1) บันไดเลื่อนขาลง ห้องผู้โดยสารขาเข้าภายในประเทศ (2) บันไดเลื่อนขาขึ้นด้านทิศใต้ (ประตูทางเข้าอาคารหมายเลข 5) (3) บันไดเลื่อนขาลงไปยัง Bus Gate อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ และ (4) บันไดเลื่อนขาขึ้นด้านทิศเหนือ (ประตูทางเข้าอาคารหมายเลข 2) ซึ่งการดำเนินการต่างๆ นี้อาจทำให้ผู้โดยสารและผู้ใช้บริการท่าอากาศยานไม่ได้รับความสะดวก ทอท.จึงขอแนะนำผู้ใช้บริการให้เผื่อเวลาในการเดินทางมายังท่าอากาศยาน เพื่อป้องกันการพลาดเที่ยวบิน และขอความร่วมมือผู้โดยสารปฏิบัติตามมาตรการจำกัดของเหลว เจล สเปรย์ที่จะนำขึ้นเครื่องอย่างเคร่งครัด เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการผ่านขั้นตอนการตรวจค้น

 
 

หน้าแรก » เศรษฐกิจ