วันศุกร์ ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2561 15:30 น.

เศรษฐกิจ

ทล.แจ้งปิดจราจรเพื่อติดตั้งสะพานลอยคนเดินข้าม

วันศุกร์ ที่ 09 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561, 16.21 น.

ทล.แจ้งปิดจราจรเพื่อติดตั้งสะพานลอยคนเดินข้าม

       

กรมทางหลวง (ทล.) โดยแขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 แจ้งว่าจะทำการปิดการจราจรชั่วคราวบนถนนมิตรภาพและเปิดช่องทางพิเศษ เพื่อยกและติดตั้งสะพานลอยคนเดินข้ามบริเวณหน้าโรงเรียนบ้านดอนชมพู ตำบลดอนชมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา บนทางหลวงหมายเลข 2 ตอน ดอนหวาย – บ้านวัด ที่กม.181+025 ในวันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. – 15.00 น.ในระหว่างดำเนินการอาจทำให้การจราจรติดขัด ไม่สะดวกแก่ผู้ใช้รถใช้ถนนและประชาชนทั่วไป กรมทางหลวง ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ และขอให้ประชาชนวางแผนการเดินทางล่วงหน้า รวมถึงใช้เส้นทางอย่างระมัดระวังมากขึ้นโดยเฉพาะบริเวณงานก่อสร้าง เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น ขอความร่วมมือ “ขับรถช้า เปิดไฟหน้า คาดเข็มขัดนิรภัย” ผู้ใช้เส้นทางดังกล่าวและประชาชนทั่วไป สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือแจ้งเหตุต่างๆระหว่างดำเนินการได้ที่โครงการฯ โทร. 0 4447 5076 หรือ สายด่วนกรมทางหลวง 1586 (โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง)