วันพุธ ที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2561 10:57 น.

เศรษฐกิจ

สุวรรณภูมิตั้งเป้ายอดผู้โดยสารช่วงตรุษจีน2.6ล.คน

วันอังคาร ที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561, 19.37 น.

สุวรรณภูมิตั้งเป้ายอดผู้โดยสารช่วงตรุษจีน2.6ล.คน

     

 

นายศิโรตม์ ดวงรัตน์ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ(ทสภ.) บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือทอท. เปิดเผยว่า ในช่วงเทศกาลตรุษจีนระหว่างวันที่ 10 - 23 กุมภาพันธ์ 2561 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) คาดว่าจะมีผู้โดยสารมาใช้บริการประมาณ 2.6 ล้านคน หรือเฉลี่ยประมาณ 191,000 คน เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.7 สำหรับในส่วนของเที่ยวบินมีจำนวนทั้งสิ้น 14,700 เที่ยวบิน หรือเฉลี่ยประมาณ 1,055 เที่ยวบินต่อวัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.5โดยในช่วงนี้มีสายการบินประจำขอเพิ่มเที่ยวบินพิเศษและเช่าเหมาลำ 420 เที่ยวบิน โดยสายการบินประจำที่ขอเพิ่มเที่ยวบินพิเศษและเช่าเหมาลำมากที่สุด 3 อันดับแรก คือ สายการบิน Bangkok Airways จำนวน 78 เที่ยวบิน,สายการบิน China Southern Airlines จำนวน 66 เที่ยวบิน และสายการบิน Xiamen Airlines จำนวน 60 เที่ยวบิน
     

 

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากในช่วงเวลาดังกล่าวมีผู้โดยสารมาใช้บริการเป็นจำนวนมาก ดังนั้นเพื่อให้ผู้โดยสารได้รับการบริการที่สะดวกรวดเร็ว ในช่วงระหว่างวันที่ 14-19 กุมภาพันธ์ 2561 ทสภ. ได้จัดตั้งศูนย์อำนวยความสะดวกผู้โดยสาร ทสภ. หรือ Airport Operation Center: AOPC ณ ห้องรับรองพิเศษ CIP 5 บริเวณชั้น 3 อาคารผู้โดยสารหมายเลขโทรศัพท์ ‭‭0 2132 9950‬‬ เพื่อเป็นศูนย์กลางในการประสานงานทั้งด้านการรักษาความปลอดภัยและการอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ โดยภายในศูนย์ฯ ได้จัดเจ้าหน้าที่ ทสภ. ประจำตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งนี้ ทสภ. ได้จัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกรองรับการให้บริการผู้โดยสารในช่วงเวลาดังกล่าว อาทิ จัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกและแนะนำผู้โดยสารก่อนเข้าจุดตรวจค้นผู้โดยสารและสัมภาระรวมถึงจุดตรวจหนังสือเดินทาง จัดล่ามภาษาจีนแนะนำการใช้บริการในด้านต่างๆ แก่ผู้โดยสารชาวจีน จัดเตรียมรถเข็นกระเป๋าให้มีจำนวนที่เพียงพอต่อความต้องการและอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน จัดจุดให้บริการน้ำดื่มร้อน - เย็น กระจายตามจุดต่างๆ ภายในอาคารผู้โดยสารและอาคารเทียบเครื่องบิน จัดเจ้าหน้าที่เพิ่มความถี่ในการทำความสะอาดห้องน้ำ รวมทั้งได้ประสานกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 2 เพื่อเพิ่มเจ้าหน้าที่ตรวจหนังสือเดินทางให้เพียงพอกับปริมาณผู้โดยสารตลอดช่วงเทศกาล เป็นต้น
       

 

นอกจากนี้ ทสภ. ได้จัดเตรียมพื้นที่จอดรถยนต์รวมทั้งสิ้นประมาณ 8,200 คัน แบ่งเป็นบริเวณอาคารและลานจอดรถยนต์โซน 1- 4 รองรับรถยนต์ได้ประมาณ 5,500 คัน ลานจอดรถยนต์โซน 5 ที่อยู่บริเวณด้านข้างโรงแรมโนโวเทลสุวรรณภูมิ รองรับรถยนต์ได้ประมาณ 450 คัน และลานจอดรถยนต์โซน 6 - 7 บริเวณด้านหน้าฝั่งตรงข้ามโรงแรมโนโวเทลสุวรรณภูมิรองรับการจอดรถยนต์ได้ประมาณ 780 คัน รวมทั้งยังมีลานจอดรถระยะยาว (Long Term Parking) โซน A และ D สามารถรองรับรถยนต์ได้อีกถึงประมาณ 1,432 คัน และลานจอดรถระยะยาว โซน C สามารถรองรับรถยนต์ได้อีกถึงประมาณ 718 คัน ทั้งนี้ ผู้โดยสารที่นำรถยนต์ไปจอดไว้บริเวณลานจอดรถยนต์ระยะยาวนั้น ทสภ. ได้จัดรถ Shuttle Bus เส้นทางลานจอดรถระยะยาวไปที่อาคารผู้โดยสาร โดยสามารถขึ้นรถได้ที่บริเวณฝั่งตรงข้ามลานจอดรถระยะยาวโซน A ซึ่งรถจะไปจอดส่งที่อาคารผู้โดยสาร ชั้น 4 ประตู 5 ส่วนขากลับรถ Shuttle Bus จะไปจอดส่งที่ฝั่งลานจอดรถระยะยาวโซน A โดยรถดังกล่าวจะออกให้บริการทุกๆ 15 นาที โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น