วันพุธ ที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2561 08:31 น.

เศรษฐกิจ

กฟผ.แจงเทพาแสดงจุดยืนหนุนโรงไฟฟ้า

วันอังคาร ที่ 06 มีนาคม พ.ศ. 2561, 10.04 น.
tags : กฟผ.

กฟผ.แจงเทพาแสดงจุดยืนหนุนโรงไฟฟ้า

 
 
กฟผ. แจงกรณีชุมนุมของชาวเทพา ระบุหวังแสดงจุดยืนหนุนโครงการโรงไฟฟ้าเทพา เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของภาคใต้และของประชาชนทั้งประเทศ
นายสหรัฐ บุญโพธิภักดี รองผู้ว่าการพลังงานหมุนเวียนและพลังงานใหม่ ในฐานะโฆษกการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) กล่าวถึงกรณีที่ที่ชาวบ้านจาก อ.เทพา จ.สงขลา ประมาณ 150 คน ซึ่งอยู่ในพื้นที่พัฒนาโครงการ เดินทางมายื่นหนังสือสนับสนุนโครงการโรงไฟฟ้าเทพา ณ บริเวณด้านหน้าสำนักงานใหญ่ กฟผ. เพื่อเป็นตัวแทนของชาวเทพามาให้กำลังใจ กฟผ. และแสดงจุดยืนสนับสนุนโครงการโรงไฟฟ้าเทพา เพราะเห็นว่าเป็นโครงการที่ก่อประโยชน์ต่อชุมชนในพื้นที่ และเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจของภาคใต้และของประชาชนทั้งประเทศ ซึ่งมีประเด็นสำคัญ คือ ชาวเทพาต้องการขอให้กระทรวงพลังงานยกเลิกบันทึกข้อตกลงกับ NGOs ที่มีการลงนามไปเมื่อวันที่ 20 ก.พ. 2561 และคำสั่งกระทรวงพลังงานเรื่องคณะกรรมการกำกับการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ในพื้นที่จัดตั้งโรงไฟฟ้าถ่านหินในพื้นที่ เมื่อวันที่ 27 ก.พ.2561 
 
 
ทั้งนี้ตามที่ได้รับฟังการชี้แจงของชาวเทพา ชาวเทพามีเจตนาที่จะไปยื่นหนังสือถึงรัฐมนตรี และมาอยู่ที่หน้า กฟผ. เพื่อรอรวมพลคนเทพาที่กำลังเดินทางมาสมทบ เมื่อคนครบก็จะเดินทางออกจาก กฟผ. ไปยังจุดหมายต่อไป นอกจากนี้ชาวเทพายังได้แสดงความเห็นว่า คนเทพาในพื้นที่ส่วนมากเข้าใจกระบวนการของโรงไฟฟ้า  ถ่านหินเทคโนโลยีสะอาดว่าจะสามารถช่วยลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมได้ อีกทั้งโครงการนี้จะสร้างความมั่นคงของระบบไฟฟ้า สร้างความเจริญให้กับชุมชน และประเทศชาติได้โดยรวม จึงต้องการให้มีโครงการโรงไฟฟ้าเทพาต่อไป รวมทั้งอยากทราบความกระจ่างของการให้ยกเลิกรายงาน EHIA และ EIA ว่าที่ดำเนินการผ่านมานั้น มีข้อผิดพลาดประการใด เพราะได้ดำเนินการมาจนจบกระบวนการศึกษาและจัดทำรายงานฯ มาอย่างถูกต้อง 
 
 
 นายสหรัฐกล่าวว่า การกระทำดังกล่าว ถือเป็นสิทธิของชุมชนโดยสุจริตที่พึงกระทำได้ตามกฎหมาย ซึ่ง กฟผ. ให้ความเคารพ และให้การดูแลความเรียบร้อยตามสมควร ตามหลักสิทธิมนุษยชน เช่น น้ำดื่ม รถสุขา เป็นต้น 
 
          
"กฟผ. เป็นหน่วยงานของรัฐที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการดูแลความมั่นคงของระบบไฟฟ้าของประเทศ ซึ่งต้องถือปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาล พร้อมทั้งต้องคำนึงถึงเสียงของประชาชนเป็นหลัก ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา กฟผ. ได้ทำหน้าที่ดูแลให้พี่น้องประชาชนได้มีกระแสไฟฟ้าใช้อย่างเท่าเทียมกันทุกภูมิภาค เพื่อให้ได้รับบริการอย่างทั่วถึง เพียงพอ และมั่นคง โดยยึดประโยชน์สุขของพี่น้องประชาชนและผลประโยชน์ของประเทศชาติเป็นสำคัญ" นายสหรัฐ กล่าว

หน้าแรก » เศรษฐกิจ