วันอาทิตย์ ที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2562 21:58 น.

เศรษฐกิจ

“สมคิด” เร่งทอท.สางปัญหาสนามบินแอดอัด

วันพฤหัสบดี ที่ 08 มีนาคม พ.ศ. 2561, 19.36 น.

“สมคิด” เร่งทอท.สางปัญหาสนามบินแอดอัด

     

 

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยภายหลังเดินทางตรวจเยี่ยม และมอบนโยบายการบริหารงานให้กับผู้บริหาร บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือทอท. โดยมีนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม และผู้บริหารบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ให้การต้อนรับพร้อมเข้าประชุม ว่าได้มาติดต่อและฟังรับความคืบหน้าโครงการต่างๆ ของทอท. ทั้งนี้ ที่ผ่านมาถือว่าทอท.ได้บริหารงานเป็นตามเป้าหมาย ส่วนถึงผลประกอบการก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีมาก แต่เนื่องจากช่วง 3ปี ที่ผ่านมามีผู้โดยสารเดินทางปริมาณมากเกินเป้าหมายที่คาดการณ์ไว้ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการบินในภูมิภาค อย่างไรก็ตาม หากต้องการรักษาระดับบริการทางการบินไว้จะต้องปรับตัวให้ทันต่อสถานการณ์โดยเพิ่มศักยภาพการให้บริการกับผู้โดยสารที่ใช้บริการได้รับความสะดวก ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้ทอท.แก้ไขปัญหาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิอย่างไรทั้งระยะสั้น และระยะยาว ซึ่งในระยะยาวก็มีแผนอยู่แล้วที่จะดำเนินการเฟส2 สุวรรณภูมิโดยก็จะเร่งให้มีการลงทุนอย่างเร่งด่วน ส่วนแผนระยะสั้นคือ จะดำเนินการอย่างไรเพื่อจะระบายความแอดอัดกับปริมาณผู้โดยสารที่มาใช้บริการจำนวนที่เพิ่ม โดยจะต้องเพิ่มช่องทางการให้บริการทั้ง ขาเข้า-ขาออก เพิ่มบุคคลให้บริการ หรือระบบAuto Gate การแก้ไขปัญหาทั้งหมดจะต้องเห็นผลภายใน 3เดือน ส่วนสนามบินดอนเมืองที่ยังติดปัญหาเรื่องของการลงทุนที่ยังล่าช้าในส่วนนั้น ก็ได้เร่งรัดว่าจะต้องดำเนินการให้เร็วที่สุด
      

 

“ในส่วนของสนามบินเชียงใหม่นั้น ขณะนี้ก็เกิดความแอดอัด ซึ่งในระหว่าง 3เดือนนี้ ทางรองผู้ว่าจังหวัดเชียงใหม่จะเร่งตรวจสอบพื้นที่จอดรถที่เกิดความแอดอัดให้จอดรถได้มากขึ้น นอกจากนี้ สำหรับแผนการสร้างสนามบินแห่งที่ 2 นั้น ขณะนี้อยู่ระหว่างการตัดสินใจว่าจะดำเนินการในพื้นที่ใดที่เหมาะสม ส่วนสนามบินนานาชาติภูเก็ตนั้น จากการรับฟังพบว่าขณะนี้มีรันเวย์เดียว ซึ่งไม่พอต่อการรองรับเที่ยวบินที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ จะต้องศึกษาความเหมาะสมการเพิ่มรันเวย์เนื่องจากพื้นที่จำกัด นอกจากนี้ โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์รัฐบาลโดยเฉพาะการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลในส่วนของพื้นที่ภาคใต้ตอนบน ให้ ทอท.ไปพิจารณานำสนามบินแห่งใดแห่งหนึ่งระหว่างชุมพรหรือหัวหินเข้ามาช่วยพัฒนา เพื่อให้สามารถรองรับนักท่องเที่ยวกระจายจากสนามบินแห่งอื่น”นายสมคิด กล่าว
       

 

นายนิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือทอท. กล่าวว่า ขณะนี้ทอท.อยู่ระหว่างเตรียมเสนอให้คณะกรรมการ (บอร์ด ) เพื่อให้เห็นชอบหลักการลงทุนก่อสร้างสนามบินแห่งที่ 2 จังหวัดเชียงใหม่และพังงา  โดยจะมีการเสนอบอร์ดพิจารณาเดือนพฤษภาคม 2561 สำหรับการก่อสร้าวสนามบินพังงานั้น คาดว่าจะต้องใช้งบประมาณลงทุนกว่า 7 หมื่นล้านบาท 

 

ส่วนการรับโอนสนามบินระหว่าง ชุมพร หรือ หัวหินนั้น จะต้องสรุปให้เสร็จภายใน 7เดือน ซึ่งขณะนี้ทอท.ก็พร้อมที่จะดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล นอกจากนี้ สำหรับการแก้ปัญหาแออัดระยะสั้นที่สนามบินสุวรรณภูมินั้น ภายใน 3 เดือน ทอท.จะปรับพื้นที่บางส่วน เพื่อเพิ่มศักยภาพในการรองรับผู้โดยสารที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง