วันอังคาร ที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2562 13:44 น.

เศรษฐกิจ

กพช.ลดเงินน้ำมันเข้ากองทุนฯ15สต.

วันพฤหัสบดี ที่ 08 มีนาคม พ.ศ. 2561, 19.37 น.

กพช.ลดเงินน้ำมันเข้ากองทุนฯ15สต.

 
กพช.เห็นชอบปรับลดเงินส่งเข้ากองทุนฯอนุรักษ์พลังงาน 15 สต. สำหรับกลุ่มน้ำมันเบนซินและดีเซล เป็นเวลา 2 ปี หวังราคาหน้าปั๊มน้ำมันลดลงหลังประกาศในราชกิจจานุเบกษา ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายประชาชน
 
 
นายศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ(กพช.)ที่มีพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบให้ปรับลดอัตราเงินส่งเข้ากองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน สำหรับผู้ค้าน้ำมันกลุ่มเบนซินและดีเซล จากเดิมส่งเข้ากองทุนฯอยู่ 25 สตางต์ต่อลิตร ให้ลดลง 15 สตางค์ต่อลิตร โดยเหลือเงินส่งเข้าเพียง 10 สตางค์ต่อลิตร ในระยะเวลา 2 ปีนี้(2561-2562) และกลับมาจัดเก็บตามอัตราเดิม 25 สตางค์ต่อลิตรในปี 2563  
 
ทั้งนี้จะส่งผลให้เกิดการลดราคาน้ำมันหน้าปั๊มลง 15 สตางค์ต่อลิตร เพื่อเป็นการผ่อนภาระให้ประชาชน เกษตรกร ผู้ประกอบการต่างๆ ในเรื่องต้นทุนรายจ่ายที่อาจได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ราคาน้ำมันในตลาดโลกที่อาจปรับตัวสูงขึ้น และด้วยฐานะทางการเงินกองทุนฯ ณ วันที่ 30 ก.ย. 60 มีสูงถึง 40,000 ล้านบาท ดังนั้น กพช.จึงเห็นชอบให้ปรับลดเงินส่งเข้ากองทุนฯ ดังกล่าว โดยจะมีผลหลังประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 
อย่างไรก็ตามเงินส่วนลด 15 สตางค์ต่อลิตร จะสามารถลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้บริโภคได้ 5,350 ล้านบาทต่อปี  ส่วนการจัดเก็บในอัตราใหม่ดังกล่าวจะทำให้กองทุนฯมีเงินรายรับสำหรับใช้ตามแผนงานของกองทุนฯได้ประมาณปีละ 10,000 ล้านบาทต่อไป

หน้าแรก » เศรษฐกิจ