วันอังคาร ที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2562 09:51 น.

เศรษฐกิจ

กฟผ.สุดปลื้มคว้า4รางวัลดีเลิศ

วันจันทร์ ที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2561, 15.42 น.

กฟผ.สุดปลื้มคว้า4รางวัลดีเลิศ

 
กฟผ.ได้รับ4รางวัลดีเลิศ ในเวทีนานาชาติ“46th International Exhibition of Inventions of Geneva”
 
นายภัทรพงศ์ เทพา ผู้ช่วยผู้ว่าการนโยบาย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) พร้อมด้วยดร.จิราพร ศิริคำ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานวิจัยและพัฒนา (อจพ.) พร้อมนักประดิษฐ์ กฟผ. เข้าร่วมการประกวดและจัดแสดงผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมในเวทีนานาชาติ “46th International Exhibition of Inventions of Geneva” ระหว่างวันที่ 11-15 เมษายน 2561 ณ กรุงเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส
โดย กฟผ. ได้ส่งผลงานการประดิษฐ์คิดค้นที่ได้รับรางวัลดีเลิศ จำนวน 3 ผลงาน จากเวทีการประกวดผลงานที่คิดค้นหรือสิ่งประดิษฐ์ที่เป็นประโยชน์แก่ กฟผ. ประจำปี 2560 ได้รับรางวัล จำนวน 4 รางวัล ดังต่อไปนี้
 
PPS Optimization using Frequency Injection Technique to Solve Power System Oscillation จากสังกัด อบฟ. ได้รับรางวัลเหรียญทอง และรางวัลพิเศษจากประเทศจีน 
 
Main Bus Support Insulation Cleaning Robot while Hotline จากสังกัด อปต. ได้รับรางวัลเหรียญทอง
 
Application on Lightning Geographical Location Coordinates Identifying along Transmission Lines Program for Power Control System จากสังกัด อปอ. และ อษส. ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง