วันอังคาร ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2562 02:45 น.

เศรษฐกิจ

กฟผ.รุกพัฒนานวัตกรรมเชิงพาณิชย์

วันพฤหัสบดี ที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2561, 17.29 น.
tags : กฟผ.

กฟผ.รุกพัฒนานวัตกรรมเชิงพาณิชย์
 

       

กฟผ.เตรียมพัฒนานวัตกรรมเข้าสู่เชิงพาณิชย์ รับเทคโนโลยีใหม่ อดีตผวก.“กรศิษฏ์” แนะต้องปรับตัวรับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอนาคต

      

นายพัฒนา แสงศรีโรจน์ รองผู้ว่าการนโยบายและแผน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย( กฟผ.) เปิดเผยว่า  ในขณะนี้นวัตกรรม 71 ชิ้นได้จดสิทธิบัตรทางปัญญาแล้ว และ กฟผ.จะพัฒนาเพื่อสร้างรายได้ในอนาคต โดยเฉพาะการปรับปรุงระบบโรงไฟฟ้าและสายส่งให้ยืดหยุ่นพร้อมรับและเสริมระบบโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนที่กำลังมีบทบาทมากขึ้น เพราะปกติแล้วทั้งโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลมไม่สามารถผลิตไฟฟ้าได้ 24 ชั่วโมง ดังนั้น เพื่อเสริมความมั่นคง กฟผ.ต้องลงทุนปรับระบบทั้งโรงไฟฟ้าและสายส่งรองรับในช่วงพลังงานทดแทนไม่สามารถผลิตไฟฟ้าได้ที่เรียกว่า Power System Flexibility และ Power System Flexibility   

                

ทั้งนี้ นวัตกรรมที่ กฟผ.ตั้งเป้าหมายจะพัฒนามี 5 ด้าน ได้แก่ การหาแหล่งพลังงานใหม่, การปรับปรุงระบบผลิตไฟฟ้า, การดูแลด้านสิ่งแวดล้อม,การตอบแทนสังคมและชุมชนและการต่อยอดธุรกิจใหม่สร้างรายได้

           

นายกรศิษฏ์ ภัคโชตานนท์ อดีตผู้ว่าการ กฟผ. กล่าวในงานปาฐกถาพิเศษเรื่อง “Innovation as a Solution for a Better Life" ว่า กฟผ.ต้องปรับตัวรับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง หากไม่ปรับตัวก็คงจะเหลือเป็น "หน่วยงานแห่งความทรงจำ" เท่านั้น คล้ายกับ "โกดัก" ที่ได้รับผลกระทบจากกล้องดิจิดัล ซึ่ง Disruptive Technology เป็นทั้งบวกและลบ  กฟผ.ต้องปรับรับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปด้วย