วันศุกร์ ที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 18:27 น.

เศรษฐกิจ

เร่งหามาตรการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

วันอังคาร ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2561, 15.00 น.

เร่งหามาตรการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

        

นายศรัณย เบ็ญจนิรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย หรือ กพท. (CAAT) เปิดเผยว่า ตั้งแต่เดือนมิถุนายนนี้เป็นต้นไป องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ หรือ ICAO จะออกมาตรการชดเชยและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภาคการบินระหว่างประเทศ หรือ CORSIA โดยตั้งเป้าลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภาคการบินระหว่างประเทศด้วยหลักการ CNG 2020 โดยกำหนดระดับการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในปี 2020 เป็นฐาน ซึ่งหลังจากนั้นภาคการบินระหว่างประเทศต้องรักษาระดับการปล่อยก๊าซเรือนกระจกไว้ให้ไม่เกินกว่าที่กำหนดไว้ในปี 2020 
           

อย่างไรก็ตาม ในส่วนของประเทศไทย ได้ประกาศเข้าร่วมมาตรการดังกล่าวในการประชุมสมัชชาองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ ครั้งที่ 39 โดยสายการบินที่มีเส้นทางบินระหว่างประเทศทั้งหมดต้องเข้ามร่วมมาตรการดังกล่าวดังนั้นในอนาคตสายการบินต้องแบกรับค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมการดำเนินงานภายใต้มาตรการชดเชยและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภาคการบินระหว่างประเทศ ที่จะมีผลบังคับใช้ทางกฎหมายและเป็นเงื่อนไขการดำเนินงานของสายการบิน และเพื่อลดผลกระทบให้มากที่สุด กพท. ได้เชิญบริษัท แอร์บัส (AIRBUS) นักวิชาการ และผู้แทนจากสายการบินต่าง ๆ เข้าร่วมประชุมเพื่อรับมือกับมาตรการดังกล่าว ตามคำแนะนำ 5 วิธีการ ให้สามารถการจัดระบบการตรวจวัด รายงานผลและประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกกับสายการบินในประเทศไทย เพื่อให้แต่ละสายการบินนำไปปรับใช้ เบื้องจะนำร่องการบินไทยและไทยแอร์เอเชีย ทั้งนี้ กพท. จะเริ่มเก็บข้อมูลตั้งแต่ปี 2019 เพื่อใช้ประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของภาคการบินระหว่างประเทศและจะต้องเริ่มทำการชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจดตั้งแต่ปี 2021 เป็นต้นไป