วันศุกร์ ที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2562 09:49 น.

เศรษฐกิจ

ฟื้นปลาอีกง สู่สายน้ำแห่งชีวิต

วันพุธ ที่ 04 กรกฎาคม พ.ศ. 2561, 15.53 น.

ฟื้นปลาอีกง สู่สายน้ำแห่งชีวิต

 

“ปลาอีกง” หรือ “ปลามังกง” คือ พันธุ์ปลาท้องถิ่นของแม่น้ำบางปะกงที่ช่วยปรับสมดุลให้กับระบบนิเวศในแม่น้ำ เพราะชอบกินตะไคร่น้ำ สัตว์หน้าดิน รวมถึงลูกกุ้งลูกปลาที่ตายแล้ว อีกทั้งยังเป็นปลาเศรษฐกิจที่เลี้ยงง่าย โตเร็ว เนื้ออร่อย มีราคาสูงถึงกิโลกรัมละ 150- 200 บาท จึงได้รับความนิยมมาก แต่สภาพแม่น้ำบางปะกงที่เปลี่ยนแปลงไปทำให้สิบกว่าปีที่ผ่านมาปลาอีกงสูญหายจากแม่น้ำแห่งนี้ไปด้วย

 

 

การเลี้ยงปลาในระบบน้ำทิ้ง ของโรงไฟฟ้าบางปะกง

 

กลุ่มเยาวชนจากโครงการเยาวชนต้นกล้าโรงไฟฟ้าสีเขียวของโรงไฟฟ้าบางปะกงซึ่งมีความผูกพันกับแม่น้ำ สายนี้มาตั้งแต่เกิดจึงตั้งใจจะฟื้นปลาอีกงให้ได้ โดยศึกษาการเพาะพันธุ์ปลาอีกง และทดลองนำมาเลี้ยงภายในบ่อพักน้ำทิ้งรวมบริเวณโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมบางปะกง ชุดที่ 5 ที่ผ่านการบำบัดแล้วรวมกับปลากระพงขาว ปลานิลแดง ซึ่งก็พบว่าลูกปลาอีกง เจริญเติบโตได้ดี แข็งแรง ตัวใหญ่ เมื่อมีอายุ 6 เดือนขึ้นไป ก็สามารถนำมาปล่อยคืนสู่แม่น้ำบางปะกงเพื่อขยายพันธุ์ตามธรรมชาติต่อไป

 

 

“ความตั้งใจของพวกเราชุมชน และโรงไฟฟ้า อาจยังไม่เห็นผลตอนนี้

แต่ในอนาคตเราจะได้เห็นปลาอีกงในแม่น้ำอีกครั้ง”

 

นารีวรรณ ตั้งนารี หนึ่งในตัวแทนเยาวชนโครงการโรงไฟฟ้าสีเขียว เปิดใจว่า แม้วันนี้ปลาอีกงยังมีจำนวนไม่มา แต่ความตั้งใจของพวกเรา ชุมชน และโรงไฟฟ้าที่ช่วยกันฟื้นปลาอีกง จะทำให้ปลาอีกงสามารถกลับคืนสู่สายน้ำแห่งชีวิตและเป็นพันธุ์ปลาที่มีชื่อเสียงของคนบางประกงได้อีกครั้ง

 

 

การพลิกฟื้นแม่น้ำบางปะกง ถือเป็นหน้าที่ของทุกคนที่ต้องร่วมกันดูแล โดยโรงไฟฟ้าพร้อมเป็นฟันเฟืองร่วมมือกับชุมชนและภาคีเครือข่ายในการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทย