วันอังคาร ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 02:07 น.

เศรษฐกิจ

กทท.เตรียมพร้อมรับการตรวจISPS Code

วันพฤหัสบดี ที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2561, 16.19 น.
tags : กทท.

กทท.เตรียมพร้อมรับการตรวจISPS Code

 นายโกมล ศรีบางพลีน้อย ผู้อำนวยการท่าเรือกรุงเทพ  เปิดเผยว่า ท่าเรือกรุงเทพ การท่าเรือแห่งประเทศไทย  (กทท.) เตรียมความพร้อมสำหรับการตรวจตามแผนการรักษาความปลอดภัยของท่าเรือกรุงเทพ (ISPS Code) ตามข้อบังคับว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยของเรือและท่าเรือระหว่างประเทศ ประจำปี 2561 โดย US Coast Guard จะมาทำการตรวจติดตามฯ ในเดือนสิงหาคม 2561 นี้ ในการนี้ท่าเรือกรุงเทพ ได้ดำเนินการตามมาตรการที่กำหนดในการรักษาความปลอดภัยของท่าเรือในด้านต่างๆ พื้นที่เขตควบคุม ของท่าเรือกรุงเทพจะมีการติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เพื่อบันทึกข้อมูลบุคคลและยานพาหนะที่ไม่ใช่รถบรรทุกสินค้าที่บริเวณประตูตรวจสอบสินค้า ผู้ใช้บริการจะต้องแสดงบัตรอนุญาตที่ออกให้โดยกองรักษาความปลอดภัย ฝ่ายบริหารงานสนับสนุน ทกท. พร้อมทั้งเอกสารสำคัญระบุตัวตน โดยต้องแสดงบัตรเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ณ จุดตรวจบริเวณด้านหน้าประตูทางเข้า-ออกเขื่อนตะวันออกและตะวันตก พร้อมทั้งการบันทึกภาพใบหน้าบุคคลและทะเบียนรถที่ผ่านเข้า-ออกทุกครั้งที่ผ่านเข้า-ออกเขตควบคุม เพื่อการตรวจสอบข้อมูลย้อนหลัง

 

 

พื้นที่เขตหวงห้าม ของท่าเรือกรุงเทพ จะมีการสร้างรั้วรอบเขตพื้นที่หวงห้าม ที่มีความสูงไม่น้อยกว่า 3 เมตร  ผู้มาติดต่อจะต้องทำการขออนุญาตและได้รับการอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเท่านั้น อีกทั้งบุคคลและยานพาหนะที่ผ่านเข้า-ออก จะถูกตรวจค้นและบันทึกข้อมูลวันและเวลาการเข้า-ออกทุกครั้ง เพื่อป้องกันการลักลอบเข้าในเขตพื้นที่หวงห้าม

 

 

สำหรับการติดตั้งระบบการรักษาความปลอดภัยด้วยกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) และระบบสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่เขตรั้วศุลกากรและบริเวณริมรั้ว  และช่องทางเข้า-ออก ขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดสรรงบประมาณ เพื่อดำเนินการติดตั้งกล้องจำนวน 200 ตัว คาดว่าจะสามารถใช้งานได้กลางปี 2562 ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการและผู้ประกอบการที่จะเข้ามาใช้บริการ จะต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด ทั้งบุคคลและยานพาหนะที่ผ่านเข้า-ออกในท่าเรือกรุงเทพ จะต้องติดบัตรอนุญาตผ่านเข้า-ออกตลอดเวลาที่มาติดต่อกับท่าเรือกรุงเทพ เพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว ปลอดภัยต่อชีวิต ทรัพย์สิน และสินค้าที่ผ่านเข้า-ออกภายในเขตท่าเรือกรุงเทพ