วันอังคาร ที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2562 06:48 น.

เศรษฐกิจ

ไทย-จีนลงนามร่วมรถไฟไทย-จีนครั้งที่25

วันศุกร์ ที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2561, 23.29 น.

ไทย-จีนลงนามร่วมรถไฟไทย-จีนครั้งที่25

       

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และนายนิ่ง จี๋เจ๋อ รองประธานคณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติของจีน ทำหน้าที่ประธานร่วมการประชุมคณะกรรมการร่วมเพื่อความร่วมมือด้านรถไฟระหว่างไทย-จีน ครั้งที่ 25 และลงนามบันทึกผลการประชุมคณะกรรมการร่วมฯ ในวันที่ 10 สิงหาคม 2561 ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมี นายพิริยะ เข็มพล เอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง นายพีระพล ถาวรสุภเจริญ รองปลัดกระทรวงคมนาคม หัวหน้ากลุ่มภารกิจการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านทางหลวง นายวีรพล ปานะบุตร อัยการอาวุโส นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร นายวรวุฒิ มาลา รองผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย รักษาการผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงคมนาคม นางศิรสา กันต์พิทยา รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ นางธิดา พัทธธรรม ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ผู้แทนสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กองการต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม และสำนักงานบริหารการพัฒนาโครงการความร่วมมือด้านรถไฟระหว่างไทย – จีน ร่วมการประชุม ซึ่งได้หารือเกี่ยวกับความคืบหน้าแต่ละประเด็นของโครงการฯ ได้แก่ ความคืบหน้าการดำเนินการตามสัญญา 2.1 (สัญญาการออกแบบรายละเอียดโครงการ) และสัญญา 2.2 (สัญญาที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้าง) รวมถึงการเจรจาสัญญา 2.3 (งานระบบราง ระบบไฟฟ้า และเครื่องกล รวมทั้งจัดหาขบวนรถไฟและจัดฝึกอบรมบุคลากร) แนวทางการดำเนินโครงการระยะที่สอง (ช่วงนครราชสีมา-หนองคาย) การเชื่อมต่อทางรถไฟช่วงหนองคาย-เวียงจันทน์ ความร่วมมือด้านการเงิน และแนวทางการถ่ายทอดเทคโนโลยีรถไฟความเร็วสูงให้แก่ฝ่ายไทย

 
 

หน้าแรก » เศรษฐกิจ