วันจันทร์ ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2562 08:06 น.

เศรษฐกิจ

การเคหะฯ จัดงาน “NHA Home for Sale บ้านการเคหะฯ เพื่อคนไทย”

วันจันทร์ ที่ 03 กันยายน พ.ศ. 2561, 12.32 น.

การเคหะฯ จัดงาน “NHA Home for Sale บ้านการเคหะฯ เพื่อคนไทย”

 

ดร.ธัชพล  กาญจนกูล  ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ (กคช.) เป็นประธานเปิดงาน “NHA Home for Sale บ้านการเคหะฯ เพื่อคนไทย” โดยมี นางวิไล มณีประสพโชค รองผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ นายดุลมลชัย วิวัฒน์บวรวงษ์  ผู้ช่วยผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ และ นางสาวสุดใจ  สมัครัตน์ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและขาย การเคหะแห่งชาติ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และพันธมิตรจากสถาบันการเงิน ได้แก่ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารออมสิน ร่วมพิธีเปิดงาน ณ สำนักงานใหญ่ การเคหะแห่งชาติ