วันอาทิตย์ ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2561 12:43 น.

เศรษฐกิจ

เร่งพัฒนาอุตสาหกรรมการบินเน้นมาตรฐานความปลอดภัย

วันพุธ ที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2561, 17.51 น.

เร่งพัฒนาอุตสาหกรรมการบินเน้นมาตรฐานความปลอดภัย

 นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยภายหลังเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม ICAO – EASA Forum on Civil Aviation in South East Asia ณ สำนักงานสาขาภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกขององค์การการบินพลเรือนระหว่างระเทศ หรือ ICAO ว่าเป็นการประชุมร่วมกันระหว่าง ICAO กับสำนักงานการบินพลเรือนแห่งสหภาพยุโรป หรือ เอียซ่า (EASA) โดยที่ประชุมมีการหารือใน 4 ประเด็นหลัก เช่น ตลาดการบินร่วมระหว่างอาเซียน กับยุโรป ซึ่งขณะนี้อาเซียนได้เปิดตลาดเสรีแม้ขณะนี้มีบางประเทศในอาเซียนที่ยังไม่มีความพร้อมในส่วนของประเทศไทยมีความพร้อมทุกอย่าง ซึ่งเห็นได้จากช่วง 5-10 ปีที่ผ่านมาอุตสาหกรรมการการบินในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เติบโตประมาณร้อยละ 7 ไทยจึงจำเป็นต้องพัฒนาท่าอาศยานเพิ่มเติมเพื่อรองรับการเติบโต เช่น การพัฒนาท่าอากาศยานอู่ตะเภา ซึ่งคาดการณ์ว่าในอีก20 ปีข้างหน้า 3 สนามบินหลักของไทย ทั้งท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ดอนเมือง และอู่ตะเภาจะสามารถรองรับผู้โดยสารได้ถึง 190 ล้านคนต่อปี และเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิกาภคการจราจรทางอากาศบริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย เตรียมนำเทคโนโลยีมาใช้บริการจัดการจราจรทางอากาศคาดว่าต้นปี 2562 จะสามารถใช้งานได้ รวมถึงมาตรการรักษาความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีด้านการบิน และการควบคุมอากาศยานไร้คนขับ หรือโดรน ในการออกใบอนุญาต

 

 

สำหรับกรณีที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรือ สศช. ตีกลับแผนจัดหาเครื่องบินของบริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) จำนวน 23 ลำ ว่าคณะกรรมการการบินไทย จะต้องนำเรื่องดังกล่าวกลับมาทบทวนอีกครั้ง แต่ยังคงยืนยันว่า สายการบินไทยมีความจำเป็นต้องจัดหาเครื่องบินเพิ่มเข้ามาทดแทนเครื่องบินเก่าที่จะถูกปลดระวาง เพื่อรองรับการขยายตลาดในชั้นธุรกิจและชั้นหนึ่งตามคำเรียกร้องของผู้โดยสาร 

หน้าแรก » เศรษฐกิจ