วันพุธ ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 18:36 น.

เศรษฐกิจ

“ทีเซลส์” จับมือ ม.นเรศวร จัดสัมมนา เครื่องสำอางเพื่อสุขภาพ

วันอังคาร ที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2561, 16.43 น.

“ทีเซลส์” จับมือ ม.นเรศวร จัดสัมมนา เครื่องสำอางเพื่อสุขภาพ

 

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  โดยศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ หรือ ทีเซลส์ (TCELS) ร่วมกับสถานวิจัยเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ มหาวิทยาลัยนเรศวร เชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมฟังสัมมนา “สู่ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์: เครื่องสำอางเพื่อสุขภาพและคุณภาพชีวิต” ในวันศุกร์ที่ 21 ก.ย.61 นี้ภายในงาน “Beyond Beauty ASEAN-Bangkok 2018” ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี พร้อมร่วมเป็นเกียรติในการประกาศผล “SMEs Innovation Champion Product Awards 2018” ให้กับผู้ประกอบการที่เข้าร่วม “โครงการส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการในการส่งผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเข้ารับการทดสอบและปรับปรุงพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ได้ตามมาตรฐานสากล” ทะยานต่อยอดความร่วมมือในเวทีโลกกับเครือข่าย Cosmetic Valley ณ งาน Cosmetic 360สาธารณรัฐฝรั่งเศส

 

ดร.นเรศ ดำรงชัย ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ หรือ ทีเซลส์ (TCELS) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดเผยว่า การนำชีววิทยาศาสตร์มาใช้เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยและความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการเป็นสิ่งจำเป็น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผลิตภัณฑ์ที่เราต้องใช้ในชีวิตประจำวันอย่างเครื่องสำอาง (Cosmetics and Personal Care Products) ความปลอดภัยและผลลัพธ์จากการใช้ผลิตภัณฑ์เป็นปัจจัยคุณภาพพื้นฐานที่ผู้ประกอบการและผู้บริโภคพึงให้ความสำคัญ ทั้งนี้ เพื่อสร้างความตระหนัก และความสามารถในการเข้าถึงการทดสอบความปลอดภัยและประสิทธิผลระดับคลินิก (Clinical Tests) ทีเซลล์ ได้ร่วมกับสถานวิจัยเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดทำ “โครงการส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการในการส่งผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเข้ารับการทดสอบและปรับปรุงพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ได้ตามมาตรฐานสากล” โดยผู้ประกอบการที่สมัครเข้าร่วมโครงการได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการทดสอบ การฝึกอบรมยกระดับศักยภาพ และเข้าประกวด SMEs Innovation Champion Product Awards  ทั้งนี้ ผู้ชนะการประกวดจะได้รับการสนับสนุนให้เข้าร่วมแสดงสินค้า และร่วมกิจกรรมมากมาย อาทิ การจับคู่ธุรกิจ กิจกรรม Solutions Start-up และร่วมหารือเครือข่ายเครื่องสำอางนานาชาติ Cosmetic Clusters Rendez-Vous ณ งาน Cosmetic 360® – Innovation + Solution Paris ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง ทีเซลล์ และเครือข่าย Cosmetic Valley แห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศส ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-18 ตุลาคมนี้

 

ในโอกาสนี้ ทีเซลล์ และ สถานวิจัยเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ จึงจะจัดให้มีการประกาศผลรางวัล “SMEs Innovation Champion Product Awards 2018” และการสัมมนาให้ความรู้ “สู่ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์: เครื่องสำอางเพื่อสุขภาพและคุณภาพชีวิต (Life Sciences Excellence: Cosmetics for Health & Wellness)” ในวันศุกร์ที่ 21 กันยายน 2561 เวลา 13.00 - 16.20 น. ภายในงาน “Beyond Beauty ASEAN-Bangkok 2018” ณ ห้องฟินิกส์ 1 อิมแพ็ค เมืองทองธานี โดยได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญมาร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ความเข้าใจถึงความสำคัญของเครื่องสำอางต่อคุณภาพชีวิต จากฐานความรู้ด้านชีววิทยาศาสตร์ อาทิ รศ.ดร.เนติ  วระนุช ผู้อำนวยการสถานวิจัยเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร กูรูด้านเครื่องสำอางฯ นพ.พัลลภ จักรวิทย์ธำรง ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้เชียวชาญเกี่ยวกับผิวหนัง และ รศ. พิมพร ลีลาพรพิสิฐ ภาควิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์ของกลิ่นบำบัด และการประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์ สำหรับปีต่อๆ ไปยังมีการผลักดัน ส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs อย่างต่อเนื่อง

 

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ www.tcels.or.th หรือ www.beyondbeautyasean.com และเยี่ยมชมบูธแสดงผลงานของ TCELS (หมายเลขบูธ R46, Hall 5) ตั้งแต่วันที่ 20-22 กันยายนนี้ ณ อิมแพค เมืองทองธานี