วันอาทิตย์ ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 18:23 น.

เศรษฐกิจ

บินไทยทำการบินโอซากาแล้ว 21ก.ย.นี้

วันพฤหัสบดี ที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2561, 20.37 น.

บินไทยทำการบินโอซากาแล้ว 21ก.ย.นี้

         

เรืออากาศเอก ปรารถนา พัฒนศิริ ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายความปลอดภัย ความมั่นคงและมาตรฐานการบิน บริษัท การบินไทยฯ เปิดเผยว่า ตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน เป็นต้นไป ท่าอากาศยานคันไซจะเปิดให้บริการตามปกติ ทั้งนี้ บริษัท การบินไทยฯ ได้รับอนุญาตให้ทำการบินตามตารางการบินปกติ วันละ 2 เที่ยวบิน ไป-กลับ ดังนี้

 

1. เที่ยวไป เที่ยวบินที่ ทีจี 672 ออกเดินทางจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เวลา 08.25 น. และเดินทางถึงท่าอากาศยานคันไซ เมืองโอซากา เวลา 15.55 น. (เวลาท้องถิ่น) เที่ยวกลับ เที่ยวบินที่ ทีจี 673 ออกเดินทางจากท่าอากาศยานคันไซ เมืองโอซากา เวลา 17.35 น. (เวลาท้องถิ่น) และเดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เวลา 21.25 น.

 

2. เที่ยวไป เที่ยวบินที่ ทีจี 622 ออกเดินทางจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เวลา 23.30 น. และเดินทางถึงท่าอากาศยานคันไซ เมืองโอซากา เวลา 07.00 น. ของวันรุ่งขึ้น (เวลาท้องถิ่น)
เที่ยวกลับ เที่ยวบินที่ ทีจี 623 ออกเดินทางจากท่าอากาศยานคันไซ เมืองโอซากา เวลา 11.45 น. (เวลาท้องถิ่น) และเดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เวลา 15.35 น.

 

ทั้งนี้ ผู้โดยสารสามารถตรวจสอบตารางการบินได้ที่เว็บไซต์ thaiairways.com หรือ THAI Contact Center โทร. 0-2356-1111 ตลอด 24 ชั่วโมง