วันอาทิตย์ ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 19:11 น.

เศรษฐกิจ

กฟภ.ร่วมลงนามพัฒนารถโดยสาร

วันศุกร์ ที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2561, 11.55 น.

กฟภ.ร่วมลงนามพัฒนารถโดยสาร

 
 
กฟภ.ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการการพัฒนารถโดยสารประจำทาง
 
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) พร้อมด้วย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) แถลงข่าวและลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการการพัฒนารถโดยสารประจำทางใช้แล้วของ ขสมก. เป็นรถโดยสารไฟฟ้าครั้งแรกในประเทศไทย พร้อมจัดทำบทวิเคราะห์ความเป็นไปได้ ความคุ้มค่าในการนำรถโดยสารไฟฟ้าที่ได้รับการพัฒนามาขยายผลใช้งานเป็นรถโดยสารประจำทางจริง เพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจไทยให้สูงขึ้น และสร้างขีดความสามารถแข่งขันกับต่างประเทศ ณ โรงแรม เซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ
 
 
 
นายศรัณย์พงศ์ อาชว์สุนทร ผู้ช่วยผู้ว่าการวางแผนและพัฒนาระบบไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) เปิดเผยว่า การดำเนินงานภายใต้บันทึกข้อตกลงด้านการวิจัยและพัฒนาโครงการการพัฒนารถโดยสารประจำทางใช้แล้วขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพเป็นรถโดยสารไฟฟ้าเพื่อพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการไทย กฟภ. ได้สนับสนุนงบประมาณและข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้กับ สวทช. และผู้ประกอบการ ในการวิจัยและพัฒนารถโดยสารประจำทางใช้แล้วเป็นรถโดยสารไฟฟ้า นอกจากนี้ ยังสนับสนุนบุคลากร ร่วมกับ กฟน. กฟผ. สวทช. ขสมก. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ในการพิจารณาผู้ประกอบการที่มีศักยภาพ รวมถึงติดตามการดำเนินงานของโครงการให้บรรลุตามวัตถุประสงค์
 
 
ทั้งนี้ กฟภ. สนับสนุนโครงการโดยมีความมุ่งหวังว่า การวิจัยในโครงการดังกล่าว จะเป็นเวทีในการพิสูจน์ศักยภาพของผู้ประกอบการไทยในการพัฒนารถโดยสารไฟฟ้าในประเทศ รวมไปถึงเป็นการส่งเสริมการนำผลงานวิจัยการพัฒนารถโดยสารไฟฟ้าที่สามารถใช้พลังอย่างมีประสิทธิภาพ ลดมลพิษทางอากาศไปขยายผลใช้งาน เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานที่ให้ความร่วมมือ และเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติต่อไป