วันพุธ ที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2562 10:17 น.

เศรษฐกิจ

ปตท.ขยายพื้นที่โครงการเมล็ดกาแฟ

วันอังคาร ที่ 02 ตุลาคม พ.ศ. 2561, 11.15 น.
tags : ปตท.

ปตท.ขยายพื้นที่โครงการเมล็ดกาแฟ

 
ปตท.–บ.สานพลัง วิสาหกิจเพื่อสังคม–คาเฟ่อเมซอน ขยายพื้นที่โครงการจัดหาเมล็ดกาแฟจากชุมชน...สานพลังสู่ความยั่งยืน
 
 
นายกฤษณ์ อิ่มแสง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กำกับดูแลองค์กรและกิจการสัมพันธ์  บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วย นายชฎิล ชวนะลิขิกร ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่กำกับดูแล และธรรมาภิบาลองค์กร บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) นางสาวนิตยา  ธำรงราชนิติ ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจ คาเฟ่อเมซอน  บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) นางอัจฉริยา เจริญศักดิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท สานพลัง วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด และตัวแทนจากชุมชน ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การซื้อขายเมล็ดกาแฟกะลา ภายใต้กระบวนการปลูกและการผลิตกาแฟระบบอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ” ส่วนขยายจากวิสาหกิจชุมชนกาแฟปางขอน และ วิสาหกิจชุมชนกาแฟอาข่าปางขอน ในตำบลห้วยชมภู อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โดยมุ่งสร้างธุรกิจชุมชนให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนจากการจำหน่ายเมล็ดกาแฟที่มีคุณภาพในระบบราคาที่เป็นธรรม (Fair Trade) ควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

หน้าแรก » เศรษฐกิจ