วันพุธ ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 17:53 น.

เศรษฐกิจ

ทล.ปรับปรุงทางต่างระดับรับมือจราจรติดขัด

วันพฤหัสบดี ที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2561, 16.44 น.

ทล.ปรับปรุงทางต่างระดับรับมือจราจรติดขัด
 

กรมทางหลวง (ทล.) โดยฝ่ายประชาสัมพันธ์ ระบุว่าขณะนี้ทล.มีแผนที่จะปรับปรุงบริเวณทางแยกต่างระดับบางปะอิน ที่มีปริมาณการจราจรหนาแน่นและติดขัด โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลทั้งปีใหม่และสงกรานต์ รวมถึงวันหยุดยาว ซึ่งบริเวณดังกล่าวเป็นจุดรับรถที่มาจากกรุงเทพฯ สระบุรี ปทุมธานี เข้าถนนเอเชีย มุ่งหน้าสู่ภาคเหนือ และในอนาคตทางแยกต่างระดับบางปะอินจะเชื่อมต่อกับทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง หรือถนนมอเตอร์เวย์สายบางปะอิน-โคราช ซึ่งปริมาณจราจรจะเพิ่มขึ้นจากเดิมอาจทำให้มีปัญหาการจราจรติดขัดเพิ่มขึ้นตามไปด้วย ดั้งนั้นเพื่อเป็นการบรรเทาและแก้ไขปัญหาการจราจร พร้อมทั้งอำนวยความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการเดินทาง กรมทางหลวงจึงได้มีโครงการปรับปรุงทางแยกต่างระดับบางปะอินขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว

สำหรับรูปแบบโครงการจะก่อสร้างเป็นทางยกระดับ ขนาด 2 ช่องจราจร เพื่อแยกทิศทางในการรับรถที่มาจากทางด้านถนนวงแหวนตะวันออก สระบุรี ไปลงถนนเอเชียโดยตรง ไม่ต้องผ่านทางแยกต่างระดับบางปะอินเดิม จะทำให้ระบายรถให้คล่องตัวได้มากขึ้น พร้อมทั้งยังได้ขยายถนนบริเวณทางแยกต่างระดับบางปะอิน ช่องทางคู่ขนานทิศทางขาเข้ากรุงเทพมหานครเป็น 4 ช่องจราจร เพื่อป้องกันปัญหาคอขวดอีกด้วย ซึ่งคาดว่าโครงการฯจะแล้วเสร็จประมาณต้นปี 2563

ทั้งนี้ ขอความร่วมมือประชาชนลดความเร็วเมื่อต้องผ่านโครงการก่อสร้าง เพื่อความปลอดภัยตลอดการเดินทาง หากมีข้อเสนอแนะหรือต้องการสอบถามข้อมูลโครงการ สามารถสอบถามได้ที่สายด่วนกรมทางหลวง 1586 (โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง)