วันอาทิตย์ ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 19:13 น.

เศรษฐกิจ

ทล.เร่งแก้ปัญหาน้ำท่วมถ.วิภาวดีเสร็จมี.ค.62เสร็จ

วันศุกร์ ที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2561, 16.13 น.

ทล.เร่งแก้ปัญหาน้ำท่วมถ.วิภาวดีเสร็จมี.ค.62เสร็จ
 

นายอานนท์ เหลืองบริบูรณ์ อธิบดีกรมทางหลวง (ทล.) เปิดเผยหลังตรวจความคืบหน้างานก่อสร้างโครงการพัฒนาคูน้ำริมถนนวิภาวดีรังสิต(ระยะที่1)ว่าโครงการดังกล่าวเป็นโครงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมบนทางหลวงหมายเลข 31 (ถนนวิภาวดีรังสิต) ซึ่งประกอบด้วย

 

1.งานดันท่อลอด รวมงานบ่อพัก, Pump House, ติดตั้งตะแกรงดักขยะ จำนวน 9 จุดได้แก่ จุดที่ 1 กม.8+635 บริเวณก่อนข้ามคลองบางซื่อ (เปิดใช้งานท่อและคืนพื้นที่ผิวจราจรแล้ว) จุดที่ 2 กม.8+935 บริเวณหน้าสำนักงาน กลต (เปิดใช้งานท่อและคืนพื้นที่ผิวจราจรแล้ว) จุดที่ 3 กม.10+585 บริเวณห้าแยกลาดพร้าว
จุดที่ 4 กม.12+190 , กม.12+160 บริเวณหน้าตรีเพชรอิซูซุ
จุดที่ 5 กม.13+390 บริเวณหน้าสถานีดับเพลิงลาดยา
จุดที่ 6 กม.14+700-กม.14+765 บริเวณแยกบางเขน
จุดที่ 7 กม.15+290 บริเวณหน้ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รวมงานอาคารดักขยะ
จุดที่ 8 กม.21+850 บริเวณหน้าประตู ของสนามบินดอนเมือง
จุดที่ 9 กม.28+700 บริเวณอนุสรณ์สถาน (เปิดใช้งานท่อและคืนพื้นที่ผิวจราจรแล้ว) รวมงานตะแกรงดักขยะและงานคืนสภา

2.งานเปลี่ยนท่อระบายน้ำแบบกลมเป็นแบบเหลี่ยม

3. งานทำความสะอาดท่อระบายน้ำ

4. งานปรับปรุงและซ่อมผิวจราจร

5. งานจัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำและประตูน้ำ

 

ปัจจุบันโครงการก่อสร้างดังกล่าวมีความคืบหน้าไปแล้วประมาณ40% กำหนดแล้วเสร็จในเดือนมีนาคม 2562 สำหรับโครงการนี้ มีการก่อสร้างเป็นช่วงๆ บนถนนวิภาวดีรังสิต โดยกรมทางหลวงจะดำเนินการให้มีผลกนะทบต่อการจราจรให้น้อยที่สุด กรมทางหลวงต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ ซึ่งโครงการทั้งหมด หากมีข้อเสนอแนะหรือต้องการสอบถามเพิ่มเติม สอบถามได้ที่ 1586 สายด่วนกรมทางหลวง (โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง)