วันศุกร์ ที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2562 03:00 น.

เศรษฐกิจ

ตัวแทนชาวสวนปาล์มน้ำมันขอบคุณบางจากฯ

วันพฤหัสบดี ที่ 08 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561, 18.27 น.

ตัวแทนชาวสวนปาล์มน้ำมันขอบคุณบางจากฯ

 

ตัวแทนชาวสวนปาล์มน้ำมัน เข้าขอบคุณบางจาก ฯช่วยนโยบายการเพิ่มสัดส่วนผสมน้ำมันไบโอดีเซล บรรเทาความเดือดร้อน

นายมนัส พุทธรัตน์ ประธานสมาพันธ์ชาวสวนปาล์มน้ำมันแห่งประเทศไทย ดร.ณภัคธร ชัยสงคราม ประธานสมาพันธ์ลานเทปาล์มน้ำมัน ประเทศไทย พร้อมตัวแทนกลุ่มชาวสวนปาล์มน้ำมันรพีพัฒน์ เข้าพบนายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เพื่อขอบคุณที่บางจากฯ ร่วมสนับสนุนนโยบายการเพิ่มสัดส่วนผสมน้ำมันไบโอดีเซล และผลักดันขยายการจำหน่ายน้ำมันไบโอดีเซลB20 ให้กับกลุ่มรถขนส่งสินค้า รถและเรือโดยสาร กระตุ้นความต้องการใช้น้ำมันปาล์มภายในประเทศ ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันอีกทางหนึ่ง ณ อาคารสำนักงานใหญ่ บริษัท บางจากฯ

หน้าแรก » เศรษฐกิจ