วันศุกร์ ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 09:01 น.

เศรษฐกิจ

ขนส่งย้ำรถโดยสารต้องพร้อมให้บริการช่วงลอยกระทง

วันอังคาร ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561, 11.15 น.

ขนส่งย้ำรถโดยสารต้องพร้อมให้บริการช่วงลอยกระทง

         
นายพีระพล ถาวรสุภเจริญ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก(ขบ.) เปิดเผยว่า ในช่วงเทศกาลลอยกระทงของทุกปี นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติจำนวนมากเดินทางเข้าร่วมกิจกรรมลอยกระทงตามประเพณีในสถานที่ต่างๆ ทำให้ความต้องการเดินทางด้วยรถสาธารณะเพิ่มมากขึ้น กรมการขนส่งทางบกจึงได้เตรียมแผนอำนวยความสะดวกและปลอดภัยรองรับการเดินทางของประชาชน ช่วงเทศกาลลอยกระทง 2561 ดำเนินการเข้มข้นระหว่าง วันที่ 21 - 23 พฤศจิกายน 2561 ทั้งนี้ กรมการขนส่งทางบกได้กำชับให้จัดเตรียมรถสาธารณะให้เพียงพอกับความต้องการเดินทางของประชาชน รองรับการเดินทางเชื่อมต่อทุกโหมดการเดินทาง และตรวจสอบความพร้อมของรถโดยสารสาธารณะทุกคันและคนขับรถทุกคนตามมาตรฐานความปลอดภัย ทั้งรถโดยสารในเส้นทางจากจังหวัดเข้ากรุงเทพฯ เส้นทางระหว่างจังหวัด และเส้นทางภายในจังหวัด รวมถึงรถโดยสารที่เป็นเอกลักษณ์ประจำจังหวัด
           
สำหรับการตรวจความพร้อมด้านตัวรถ สภาพรถต้องมั่นคงแข็งแรง ผ่านการตรวจสภาพและชำระภาษีประจำปี มีพ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ติดตั้งอุปกรณ์ส่วนควบเพื่อความปลอดภัยและต้องอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน เช่น ประตูทางออกฉุกเฉิน, ค้อนทุบกระจก, ถังดับเพลิง, เข็มขัดนิรภัย ด้านความพร้อมของผู้ขับรถ มีใบอนุญาตขับรถตรงตามประเภท,
 
ระดับแอลกอฮอล์ในลมหายใจต้องเป็น 0 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์, ตรวจสอบการลงเวลาในสมุดผู้ประจำรถ เป็นต้น นอกจากนี้ ศูนย์บริหารจัดการเดินรถระบบ GPS จะเฝ้าระวังและติดตามการใช้ความเร็วของรถสาธารณะ อย่างต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมงหากพบการใช้ความเร็วเกินอัตราที่กฎหมายกำหนด หรือพฤติกรรมเสี่ยงที่อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุ แจ้งผู้ประกอบการเจ้าของรถและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เข้าระงับพฤติกรรมเสี่ยง เพื่อป้องกัน การเกิดอุบัติเหตุได้อย่างทันสถานการณ์

หน้าแรก » เศรษฐกิจ