วันจันทร์ ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 20:46 น.

เศรษฐกิจ

กทพ.เล็งตอกเข็มด่วน พระราม3-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอก พ.ค.62

วันพุธ ที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561, 15.23 น.

กทพ.เล็งตอกเข็มด่วน พระราม3-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอก พ.ค.62

 
           
นายสุรงค์ บูลกุล ประธานกรรมการ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) เปิดเผยภายหลังเป็นประธานในพิธีลงนามในสัญญาจ้างควบคุมงานก่อสร้าง โครงการทางพิเศษสายพระราม 3–ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก ระหว่าง กทพ. กับกลุ่มบริษัท เอพซิลอน จำกัด บริษัท เอเชี่ยน เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแต้นส์ จำกัด บริษัท เอ็ม เอ เอ คอนซัลแตนท์ จำกัด และบริษัท โชติจินดา คอนซัลแตนท์ จำกัดวงเงิน 391,640,437 ล้านบาท และพิธีลงนามข้อตกลงคุณธรรมโครงการทางพิเศษสายพระราม 3–ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก ร่วมกับองค์กรองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) และเพื่อเป็นการยืนยันว่าการดำเนินโครงการด้วยความโปร่งใสตรวจสอบได้ ซึ่งโครงการดังกล่าวกทพ.ได้ดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรที่ติดขัดออกจากฝั่งกรุงเทพมหานครออกสู่ด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ หรือเส้นทางสู่ภาคใต้ได้อย่างสะดวก ซึ่งขณะนี้ในส่วนของปริมาณจราจรที่ใช้บริการสะพานพระราม๙ ประมาณ 115,000 คันต่อวัน ซึ่งมีความจำเป็นต่อก่อสร้างโครงข่ายเพื่อเสริมระบบโครงข่ายปัจจุบันให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนี้ กทพ.ก็มีโครงการก่อสร้างระบบทางพิเศษ (ทางด่วน) ขั้นที่ 3 สายเหนือตอน N2 และ E-W corridor (โครงข่ายเชื่อมต่อจาก N2 กับทางหลวงพิเศษหมายเลข 9) ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างรอการออกแบบรายละเอียด
 
 
 
 
นายสุชาติ ชลศักดิ์พิพัฒน์ ผู้ว่าการ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กล่าวว่าโครงการทางพิเศษสายพระราม 3-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก อย่างไรก็ตาม ขณะนี้กทพ.อยู่ระหว่างการจัดทำทีโออาร์โครงการภายในเดือนพฤศจิกายน 2561 จะสามารถเผยแพร่ได้ และเปิดขายซองภายในเดือนธันวาคม 2561 จากนั้นอีก3เดือน หรือช่วงต้นปี 2562 จะได้ผู้รับจ้างโครงการ และคาดว่าจะสามารถเริ่มต้นก่อสร้างโครงการได้ประมาณพฤษภาคม 2562 ใช้ระยะเวลาก่อสร้าง 3ปี 3เดือน และเปิดให้บริการได้ในปีงบประมาณ 2565
 
 
สำหรับการดำเนินโครงการแบ่งเป็น 5สัญญา ประกอบด้วยสัญญาโยธา4สัญญา คือสัญญาที่1 ระยะทาง 6.4กม.วงเงิน7,079ล้านบาท สัญญาที่ 2 ระยะทาง 5.3กม. วงเงิน 7,201ล้านบาท สัญญาที่ 3 ระยะทาง 5กม. วงเงิน 6,914ล้านบาท สัญญาที่ 4 ระยะทาง 2กม.วงเงิน7,942ล้านบาท และสัญญาที่5 ระบบจัดเก็บค่าผ่านทาง ระบบควบคุมจราจรและระบบสื่อสาร วงเงิน 874ล้านบาท โดยการเวนคืนพื้นที่ได้ขอความร่วมมือกับกรมทางหลวง (ทล.)       
 
 
 
 
อย่างไรก็ตาม สำหรับโครงการดังกล่าว จะเป็นเส้นทางเลือกของการเดินทางและการขนส่งสินค้าในภาวะไม่ปกติ อาทิ  เกิดอุทกภัย  โครงการทางพิเศษสายพระราม 3-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก มีระยะทางรวมประมาณ 18.7 กิโลเมตร มีจุดเริ่มต้นที่ กม. 13+000 ของถนนพระรามที่ 2 (ก่อนถึงทางแยกต่างระดับบางขุนเทียนบริเวณถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก) เป็นทางยกระดับขนาด 6 ช่องจราจร ซ้อนทับไปตามแนวเกาะกลางถนนพระรามที่ 2 มาทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือจนถึงดาวคะนอง จากนั้นแนวสายทางจะซ้อนทับบนทางพิเศษเฉลิมมหานครจนถึงบริเวณถนนพระรามที่ 3 ใกล้กับทางแยกต่างระดับบางโคล่ สิ้นสุดโครงการโดยเชื่อมต่อกับทางพิเศษศรีรัชและทางพิเศษเฉลิมมหานคร โดยช่วงที่ข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาจะก่อสร้างสะพานใหม่ขนาด 8 ช่องจราจร ขนานอยู่ทางด้านทิศใต้ของสะพานพระราม 9  มีทางขึ้น-ลง จำนวน 7 แห่ง  ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2560 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการระดมทุนผ่านกองทุน TFFIF เพื่อนำมาเป็นเงินในการก่อสร้าง และต่อมาเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2560 คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติในหลักการให้ดำเนินโครงการทางพิเศษสายดังกล่าว โดยโครงการนี้ยังได้เข้าโครงการข้อตกลงคุณธรรม ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างกรมบัญชีกลางและองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย)