วันอังคาร ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2562 01:55 น.

เศรษฐกิจ

ปตท.รับรางวัลพระราชทาน

วันจันทร์ ที่ 03 ธันวาคม พ.ศ. 2561, 10.16 น.
tags : ปตท.

ปตท. รับรางวัลพระราชทาน 

 
 
 
ปตท. รับรางวัลพระราชทาน TMA สาขาความเป็นเลิศด้านการบริหารทางการเงินและการพัฒนาการบริหารจัดการขององค์กร
 
นางสาวพรรณนลิน มหาวงศ์ธิกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน และ นายวิรัตน์ เอื้อนฤมิต ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นต้นและก๊าซธรรมชาติ รับมอบ 2 รางวัลความเป็นเลิศ สาขาความเป็นเลิศด้านการบริหารทางการเงิน(Financial Management Excellence) และสาขาความเป็นเลิศด้านการพัฒนาการบริหารจัดการขององค์กร (Corporate Improvement Excellence) ในงาน Thailand Corporate Excellence Awards 2018  พร้อมด้วยผู้แทนรับมอบ 6 รางวัลดีเด่น ด้านการจัดการทรัพยากรบุคคล ด้านนวัตกรรมและการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ด้านผู้นำ ด้านการตลาด ด้านสินค้าและบริการ และด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนและความรับผิดชอบต่อสังคม ทั้ง 8 รางวัลที่ ปตท. ได้รับในปีนี้ นับเป็นผลจากความมุ่งมั่นทุ่มเทในภารกิจการสร้างความมั่นคงทางพลังงานให้กับประเทศ เสริมศักยภาพทางเศรษฐกิจ บนความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ตลอด 40 ปีที่ผ่านมา