วันเสาร์ ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 02:47 น.

เศรษฐกิจ

กฟผ.โชว์เปิดฉากเวทีการประชุม COP24

วันพฤหัสบดี ที่ 06 ธันวาคม พ.ศ. 2561, 18.51 น.


                                                            กฟผ.โชว์เปิดฉากเวทีการประชุม COP24 
                                                            จุดประกายส่งเสริมด้านอนุรักษ์พลังงาน

 

 

กฟผ. ร่วมพิธีเปิด COP24 หรือ การประชุมว่าด้วยการเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศ (UNFCCC) ครั้งที่ 24 ผู้แทน 195 ประเทศทั่วโลก ร่วมแสดงเจตจำนงลดก๊าซเรือนกระจก โดย กฟผ. นำผลสำเร็จโครงการห้องเรียนสีเขียวขึ้นแสดงในเวทีเสวนา ณ เมืองคาโตวิชเช สาธารณรัฐโปแลนด์

 

 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) พร้อมผู้แทนประเทศไทย เข้าร่วมในพิธีเปิดการประชุมว่าด้วยการเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศ (UNFCCC) ครั้งที่ 24 หรือ COP24 ภายใต้แนวคิด “Changing Together” สื่อความหมายถึง การร่วมกันเปลี่ยนการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ที่ส่งผลกระทบให้เกิดปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยร่วมกันเปลี่ยนให้จริงจังและเข้มข้นกว่าเดิม การประชุมนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 3 – 14 ธันวาคม 2561 ณ เมืองคาโตวิชเช สาธารณรัฐโปแลนด์

 

                                                                                

 

นาย อันโตนิโอ กัวเตอร์เรส เลขาธิการสหประชาชาติ กล่าวถึงความร่วมมือทั่วโลกในการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศต่างๆ ในปัจจุบัน พบว่า ทั่วโลกยังไม่ให้ความสำคัญมากเท่าที่ควรและหากไม่ดำเนินการให้เร็วกว่านี้ อุณหภูมิเฉลี่ยที่สูงขึ้นจะทำให้น้ำแข็งขั้วโลกละลาย เกิดพายุรุนแรง ส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตทั้งบนบกและในทะเล

 

การประชุมครั้งนี้ทุกประเทศมีเป้าหมายสูงสุดร่วมกันคือ การรักษาอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกไม่ให้เพิ่มขึ้นเกิน 1.5 องศาเซลเซียส (เทียบกับช่วงก่อนปฏิวัติอุตสาหกรรม) ซึ่งหากต้องการรักษาอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกไว้ให้ได้ตามเป้าหมาย แต่ละประเทศต้องดำเนินกิจกรรมที่ก่อให้เกิดการลดก๊าซเรือนกระจกที่เข้มข้นมากขึ้นกว่าในปัจจุบันถึง 5 เท่า นอกจากนี้ การประชุมยังมีเป้าหมายที่จะจัดทำ Paris rulebook (Katowice rulebook) ซึ่งเป็นข้อกำหนด หลักเกณฑ์สำหรับลดก๊าซเรือนกระจกตาม Paris Agreement เพื่อเป็นแนวทางให้แต่ละประเทศใช้ปฏิบัติ โดยขอให้ประเทศสมาชิกมุ่งเป้าสู่การบรรลุปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิ   เป็นศูนย์ หรือ Net Zero Emission ให้ได้ภายในปี 2050

 

ทั้งนี้ กฟผ. ได้นำเสนอผลสำเร็จของการลดก๊าซเรือนกระจกจากมาตรการของ กฟผ. โดยสามารถลดก๊าซเรือนกระจกตั้งแต่ปี 2557 – 2561 ได้กว่า 4.79 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า และผลสำเร็จของโครงการห้องเรียนสีเขียวที่ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ส่งเสริมให้เยาวชนรู้จักการอนุรักษ์และใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่ามาตั้งแต่ปี 2541 โดยปัจจุบันได้ขยายห้องเรียนสีเขียวไปแล้วถึง 414 โรงเรียน ครบทุกจังหวัดทั่วประเทศ