วันจันทร์ ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2562 08:29 น.

เศรษฐกิจ

คมนาคมยังไม่เคาะค่าตั๋วรถเมล์ลั่น14 ธ.ค.นี้เคาะแน่

วันอังคาร ที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2561, 15.10 น.

คมนาคมยังไม่เคาะค่าตั๋วรถเมล์ลั่น14 ธ.ค.นี้เคาะแน่

 

นายพีระพล ถาวรสุภเจริญ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง ที่นายกฤชเทพ สิมลี รองปลัดกระทรวงคมนาคม เป็นประธาน ว่าที่ประชุมได้มีการหารือเพื่อพิจารณาการขอปรับขึ้นอัตราค่าโดยสารรถประจำทางหมวด1โดยเป็นรถโดยสารประจำทางที่ให้บริการในเขตกรุงเทพฯต่อเนื่องต่างจังหวัด  และหมวด4 โดยเป็นรถโดยสารประจำทางในเขตกรุงเทพฯ ร่วมถึงการพิจารณาอัตราค่าโดยสารของรถโดยสารหมวด 2โดยเป็นรถโดยสารประจำอยู่ในเส้นทางที่มีจุดเริ่มต้นกรุงเทพฯไปสิ้นสุดจังหวัดต่างๆ  และหมวด3  โดยเป็นรถโดยสารประจำทางที่วิ่งระหว่างจังหวัด อย่างไรก็ตาม ในการประชุมดังกล่าวกรมการขนส่งทางบกได้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา แต่คณะกรรมการฯได้ให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมเพื่อเป็นการได้ประโยชน์ในหลายด้าน โดยให้พิจารณาให้ครบรอบด้านมากขึ้น ร่วมทั้งการกำหนดในส่วนของการอัตราค่าโดยสารต่างๆว่ามีการกำหนดเงื่อนไขอย่างไรบ้าง ที่ทางผู้ประกอบการจะต้องรับไปดำเนินการ รวมทั้งผลกระทบที่จะเกิดกับประชาชนที่ใช้บริการรถโดยสารหากมีการปรับอัตราค่าโดยสารดังกล่าว ซึ่งในการประชุมในครั้งนี้ก็ยังไม่ได้ข้อสรุปการปรับอัตราค่าโดยสาร อย่างไรก็ตาม ในวันที่ 14 ธันวาคม 2561 จะต้องมีการประชุมคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง เพื่อหาข้อสรุปอีกครั้ง

 

“ในการประชุมดังกล่าว คณะกรรมการได้มอบหมายให้กรมการขนส่งทางบกกลับไปรวบรวมข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติม ทั้งนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวจะต้องพิจารณาร่วมกันก่อนที่คณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลางจะสรุปในวันที่ 14 ธันวาคม 2561 อีกครั้ง ซึ่งในการประชุมดังกล่าวคณะกรรมการฯก็มีข้อกังวลในรายละเอียดหากมีการปรับค่าโดยสาร และผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับประชาชนด้วย โดยจะต้องดูรายละเอียดเรื่องของมาตรการเยียวยาประชาชนหากมีการปรับขึ้นอัตราค่าโดยสาร และมาตรการเยียวยาผู้ประกอบการหากไม่ได้ปรับขึ้นอัตราค่าโดยสารด้วย เพื่อไม่เกิดผลกระทบ ส่วนข้อมูลในรายละเอียดที่คณะกรรมการฯต้องการจะวิเคราะห์เพิ่มเติมคือ หากมีการปรับขึ้นอัตราค่าโดยสารแล้วมาตรฐานการให้บริการของรถโดยสารจะเป็นอย่างไร มาตรฐานการให้ปรับเปลี่ยนรถเก่าที่ควรปลดระวางจะเป็นอย่างไร รวมถึงผลกระทบที่จะเกิดกับประชาชน ทั้งนี้ คณะกรรมการฯก็ได้ระบุเพิ่มเติมว่าที่ผ่านมาผู้ประกอบการก็ไม่ได้ปรับอัตราค่าโดยสารมาเป็นระยะเวลานาน แต่มาตรฐานการให้บริการก็มีความสำคัญเช่นเดียวกัน หากจะมีการปรับขึ้นอัตราค่าโดยสารมาตรฐานความปลอดภัยและความสะดวกของประชาชนก็จะต้องสอดรับกันด้วย”นายพีระพล  กล่าว