วันพุธ ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2562 11:50 น.

เศรษฐกิจ

อธิบดีกรมการขนส่งทางบก ตรวจความพร้อมสถานีขนส่งโคราชรับเดินทางปีใหม่

วันเสาร์ ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2561, 20.08 น.

อธิบดีกรมการขนส่งทางบก ตรวจความพร้อมสถานีขนส่งโคราชรับเดินทางปีใหม่
         

วันที่ 15 ธ.ค.2561 นายพีระพล ถาวรสุภเจริญ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) เปิดเผยภายหลัง ตรวจเยี่ยมสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดนครราชสีมา แห่งที่ 2  ว่าได้ตรวจติดตามการเตรียมความพร้อมของสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดนครราชสีมา แห่งที่ 2 ตามมาตรการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 และการจัดสิ่งบริการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่เข้าใช้บริการสถานีขนส่งผู้โดยสาร เพื่อรองรับการเดินทางของประชาชน สำหรับมาตรการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 ของกรมการขนส่งทางบก แบ่งการดำเนินงานเป็น 3 ช่วง ดังนี้ ช่วงเตรียมความพร้อม ระหว่างวันที่ 6 - 12 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา เพื่อกระตุ้นให้ผู้ประกอบการขนส่งและพนักงานขับรถตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบ และเร่งปรับปรุงแก้ไขตัวรถ รวมถึงสร้างความเข้าใจให้แก่พนักงานขับรถในการปฏิบัติหน้าที่อย่างปลอดภัย และช่วง 7 วันก่อนเทศกาล ระหว่างวันที่ 20 - 26 ธันวาคม 2561 ต่อเนื่องช่วงเทศกาล ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2561 - 2 มกราคม 2562 
         

 

ทั้งนี้ กรมการขนส่งทางบก ได้ยกระดับความเข้มข้นในการตรวจความพร้อมรถโดยสารทุกคัน พนักงานขับรถทุกคน และบังคับกฎหมายสูงสุดในทุกกรณีความผิด หากพบรถโดยสารไม่ปลอดภัย ไม่พร้อมใช้งานพ่นข้อความ “ห้ามใช้” และต้องนำรถเข้าตรวจสภาพหลังดำเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว กรณีพบพนักงานขับรถมีสภาพไม่พร้อมหรือพบการกระทำความผิดดำเนินการลงโทษขั้นสูงสุด ทั้งปรับ พักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตขับรถและ “ห้ามปฏิบัติหน้าที่” โดยผู้ประกอบการต้องเปลี่ยนรถคันใหม่และพนักงานขับรถที่พร้อมปฏิบัติหน้าที่แทนทันทีเพื่อไม่ให้มีผู้โดยสารตกค้าง และเข้มงวดตรวจสอบให้ผู้โดยสารคาดเข็มขัดนิรภัยครบถ้วนทุกคนก่อนออกเดินทาง
          

 

สำหรับสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดนครราชสีมา แห่งที่ 2 ซึ่งเป็นประตูสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในช่วงเทศกาลจึงมีจำนวนเที่ยวรถให้บริการและจำนวนผู้โดยสารเข้าใช้บริการสถานีเป็นจำนวนมากเฉลี่ย 34,589 ราย/วัน มีเที่ยวรถให้บริการที่มีต้นทางที่สถานีเฉลี่ย 1,669 เที่ยว/วัน รถเสริมเฉลี่ย 237 เที่ยว/วัน และยังมีรถทางผ่านอีก 31 เส้นทาง เฉลี่ย 1,526 เที่ยว/วัน ดังนั้น เทศกาลปีใหม่ 2562 จึงได้กำชับให้สำนักงานขนส่งจังหวัดเริ่มเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเดินทางของประชาชน ทั้งการจัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวก มาตรการรักษาความปลอดภัย และการจัดเตรียมรถโดยสารเสริมไว้รองรับเพื่อไม่ให้มีผู้โดยสารตกค้างที่สถานี ควบคู่กับการดำเนินการตรวจเข้มความพร้อมรถโดยสารและคนขับรถ ที่สถานีขนส่งผู้โดยสารทุกแห่งในจังหวัดนครราชสีมา จำนวนทั้งสิ้น 8 แห่ง ประกอบด้วย สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดนครราชสีมาแห่งที่ 1, สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดนครราชสีมาแห่งที่ 2, สถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอโชคชัย, สถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอพิมาย, สถานีขนส่งผู้โดยสารย่อยอำเภอปากช่อง, สถานีขนส่งผู้โดยสารย่อยอำเภอปักธงชัย, สถานีขนส่งผู้โดยสารย่อยอำเภอด่านขุนทด และสถานีขนส่งผู้โดยสารย่อยอำเภอจักราช โดยดำเนินการเข้มข้นตามมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ