วันพุธ ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2562 16:18 น.

เศรษฐกิจ

รถไฟสนับสนุนประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนาเลือกตั้ง

วันเสาร์ ที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2562, 18.52 น.

รถไฟสนับสนุนประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนาเลือกตั้ง
           

นายวรวุฒิ มาลา รองผู้ว่าการกลุ่มธุรกิจการบริหารทรัพย์สิน รักษาการในตำแหน่งผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า การรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.)จัดเตรียมเจ้าหน้าที่และขบวนรถโดยสาร พร้อมรองรับการเดินทางของประชาชน กลับภูมิลำเนาเพื่อลงคะแนนเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั่วประเทศในวันที่ 24 มีนาคม 2562 โดยล่าสุดยอดจองตั๋วชั้นหนึ่ง และชั้นสองเต็มทุกที่นั่งทั้งเที่ยวไปและเที่ยวกลับ สำหรับบรรยากาศการเดินทางโดยรถไฟของประชาชน เพื่อกลับภูมิลำเนาไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในวันที่ 24 มีนาคม 2562 โดยมีประชาชนจำนวนมากเดินทางด้วยรถไฟจำนวนมาก ทั้งนี้ ได้จัดเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่และรถโดยสารไว้คอยอำนวยความสะดวกให้เพียงพอต่อการเดินทางตลอดสุดสัปดาห์ที่มีการเลือกตั้งระหว่างวันที่ 21-25 มีนาคม 2562
สำหรับสถานการณ์ เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2562 ที่สถานีกรุงเทพ (หัวลำโพง) มีประชาชนเดินทางมาโดยสารรถไฟเพื่อเดินทางกลับไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้งจำนวนมาก โดยเฉพาะเที่ยวไป ตั๋วรถไฟชั้นหนึ่ง และชั้นสองได้ถูกจองล่วงหน้าจนเต็มทุกที่นั่ง ขณะที่ตั๋วรถไฟชั้นสามได้มีการจองเข้ามาจำนวนมากเช่นกันแต่ยังไม่หมด ส่วนในเที่ยวกลับก็มีการจองตั๋วในส่วนตั๋วรถไฟชั้น และชั้นสองเต็มทุกที่นั่งเช่นกั
           

“การเลือกตั้งครั้งนี้ประชาชนให้ความสนใจลงคะแนนเสียงเลือกตั้งจำนวนมาก โดยได้เริ่มทยอยเดินทางโดยรถไฟกลับไปลงคะแนนเสียงตั้งแต่คืนวันที่ 21 มีนาคม 2562 และออกเดินทางมากสุดในวันที่ 22 -23 มีนาคม 2562 ส่วนวันเดินทางกลับส่วนมากได้จองตั๋วในวันที่ 24 มีนาคม 2562 เพื่อเดินทางกลับทันทีหลังลงคะแนนเสียงเสร็จ แต่บางส่วนก็อาจเลือกเดินทางกลับในวันรุ่งขึ้นในวันที่ 25 มีนาคม 2562”
         

ทั้งนี้ การรถไฟแห่งประเทศไทยได้ประเมินว่า การเปิดให้บริการรถโดยสารขบวนปกติทั้ง 242 ขบวนต่อวัน จะเพียงพอรองรับการเดินทางของประชาชนทุกคนในช่วงการเลือกตั้ง โดยไม่มีปัญหาผู้โดยสารตกค้าง เนื่องจากก่อนหน้านี้มีประชาชนบางส่วนก็มีลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าไปแล้ว อย่างไรก็ตามหากประชาชนมีความต้องการเดินทางเพิ่มขึ้น การรถไฟฯ ก็มีความพร้อมในการพ่วงตู้โดยสารให้เต็มหน่วยลากจูงเพื่อรองรับการเดินทางไปและกลับของประชาชนทุกคนได้อย่างเพียงพอ