วันจันทร์ ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2562 16:54 น.

เศรษฐกิจ

ขนส่งคุมเข้ม”รับคนกลับจากบ้าน”กำชับทุกมาตรการปลอดภัย

วันจันทร์ ที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2562, 12.17 น.

ขนส่งคุมเข้ม”รับคนกลับจากบ้าน”กำชับทุกมาตรการปลอดภัย

         

นายพีระพล ถาวรสุภเจริญ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) เปิดเผยว่า ในช่วงที่ประชาชนเริ่มทยอยเดินทางกลับหลังสิ้นสุดเทศกาลสงกรานต์ 2562 กรมการขนส่งทางบกเตรียมความพร้อมทุกมาตรการเพื่อ “รับคนกลับจากบ้าน” โดยบูรณาการร่วมกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ ในกรุงเทพ จัดผู้ตรวจการพร้อมชุดจิตอาสาลงพื้นที่อำนวยความสะดวกและบริการประชาชนที่เดินทางกลับจากต่างจังหวัดบริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (จตุจักร, สายใต้, เอกมัย) และมีจิตอาสาร่วมอำนวยความสะดวกให้คำแนะนำการเดินทางในทุกโครงข่ายการเดินทาง เช่น รถไฟฟ้า รถไฟฟ้าใต้ดิน บริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ และจุดรับส่งสำคัญต่างๆ ในส่วนภูมิภาคจัดผู้ตรวจการพร้อมชุดจิตอาสาดำเนินการตามมาตรการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนทั่วประเทศ ทั้งที่สถานีขนส่งผู้โดยสารและจุดจอด รวมถึงจุดให้บริการอำนวยความสะดวกและตรวจความพร้อมระหว่างเส้นทางเดินทางกลับ เพื่ออำนวยความสะดวกการเดินทางกลับของประชาชนและดูแลความปลอดภัยบนท้องถนนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
             

สำหรับมาตรการเตรียมพร้อมรับคนกลับจากบ้าน กรมการขนส่งทางบกกำชับทุกหน่วยงานยกระดับความเข้มข้น ต้องจัดเตรียมรถโดยสารและรถเสริมให้เพียงพอกับความต้องการเพื่อไม่ให้มีผู้โดยสารตกค้าง และรถโดยสารทุกคันต้องเข้าใช้สถานีขนส่งผู้โดยสารและผ่านการตรวจสอบความปลอดภัยตามมาตรการตรวจเข้มข้นรถโดยสารหมวด 2 หมวด 3 ทุกคัน พนักงานขับรถทุกคน จนกว่าจะสิ้นสุดช่วงเทศกาลสงกรานต์ รวมถึงมาตรการตรวจเข้มข้นระหว่างทางบนเส้นทางหลัก ใน 17 จังหวัด 18 แห่งทั่วประเทศ พร้อมติดตามการเดินรถโดยสารผ่านระบบ GPS Tracking และประสานหน่วยงานในพื้นที่เข้าสกัดทันทีหากพบพฤติกรรมเสี่ยง นอกจากนี้ ได้ประสานขอความร่วมมือผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถบรรทุกหลีกเลี่ยงการขนส่งสินค้าในช่วงวันที่ 15 – 17 เมษายน 2562 เป็นการชั่วคราว เพื่อให้การบริหารจัดการจราจรในช่วงดังกล่าวมีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น และลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุร้ายแรง สำหรับผลการดำเนินการตรวจรถโดยสารหมวด 2 หมวด 3 และพนักงานขับรถก่อนออกเดินทางจากสถานีขนส่งผู้โดยสารและจุดจอดทั่วประเทศ รวม 195 แห่ง เฉพาะวันที่ 14 เมษายน 2562 ตรวจรถโดยสารจำนวน 14,953 คัน แบ่งเป็นรถโดยสารหมวด 2 กรุงเทพฯ-ต่างจังหวัด จำนวน 6,773 คัน และรถโดยสารหมวด 3 จำนวน 8,180 คัน ในจำนวนนี้ พบรถที่มีข้อบกพร่องที่กระทบต่อความปลอดภัยสั่งพ่นห้ามใช้ 1 คัน และสั่งเปลี่ยนรถ 1 คัน โดยให้ผู้ประกอบการขนส่งนำรถคันใหม่ที่มีสภาพพร้อมใช้งานมาให้บริการทดแทนทันที เพื่อไม่ให้มีผู้โดยสารตกค้าง ในส่วนของการตรวจความพร้อมพนักงานขับรถ ไม่พบการกระทำความผิด
           

สำหรับผู้โดยสารของบริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) ที่เดินทางมาจากภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีกำหนดถึงกรุงเทพระหว่างวันที่ 16 – 18 เมษายน 2562 ในช่วงเวลา 04.00 – 07.00 น. กรมการขนส่งทางบกได้เตรียมพื้นที่ไว้รองรับ โดยองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) จัดรถโดยสารประจำทางให้บริการฟรี พร้อมประสานสหกรณ์แท็กซี่ ให้จัดเตรียมรถแท็กซี่เปล่าเข้ามารอรับให้บริการประชาชนในวันและเวลาดังกล่าวอย่างเพียงพอ โดยมีผู้ตรวจการพร้อมชุดจิตอาสาลงพื้นที่อำนวยความสะดวกและบริการประชาชนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้เดินทางกลับบ้านหลังสิ้นสุดเทศกาลสงกรานต์อย่างปลอดภัย