วันจันทร์ ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 16:40 น.

เศรษฐกิจ

บขส.หยุดวิ่งรถ6เส้นทางจมน้ำ

วันพฤหัสบดี ที่ 05 มกราคม พ.ศ. 2560, 11.58 น.
บขส.หยุดวิ่งรถ6เส้นทางจมน้ำ

         
พล.ต.อ.อำนาจ  อันอาตม์งาม กรรมการบริษัทฯ รักษาการแทนกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) กล่าวว่า จากสถานการณ์น้ำท่วมในอำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ส่งผลให้ถนนหลายสายมีน้ำท่วมสูง รถโดยสารขนาดใหญ่ไม่สามารถผ่านเส้นทางหลักและเส้นทางสายรองได้

บขส. จึงมีความจำเป็นต้องหยุดเดินรถชั่วคราวใน 6 เส้นทางภาคใต้ คือเส้นทาง กรุงเทพฯ - ทุ่งสง - เชียรใหญ่ , กรุงเทพฯ - หาดใหญ่ , กรุงเทพฯ - ยะลา - เบตง , กรุงเทพฯ - ปัตตานี - สุไงโกลก , กรุงเทพฯ - สตูล , เส้นทางกรุงเทพฯ - หาดใหญ่ - ด่านนอก และเส้นทางกรุงเทพฯ - หาดใหญ่ - ปาดังเบซาร์ นอกจากนี้ รถร่วมบขส. ที่วิ่งเส้นทางสายสั้นระหว่างจังหวัด (หมวด 3) ไม่สามารถเดินรถได้ 4 เส้นทาง คือ เส้นทางหาดใหญ่ - ชุมพร , หาดใหญ่ -สุราษฎร์ธานี , หาดใหญ่-ทุ่งสง และเส้นทางหาดใหญ่-นครศรีธรรมราช ทั้งนี้หากสถานการณ์กลับสู่ภาวะปกติ บขส. จะรายงานให้ทราบต่อไป สอบถามข้อมูลการเดินทางเพิ่มเติมโทร Call Center 1490 เรียก บขส. ตลอด 24 ชั่วโมง