วันจันทร์ ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 16:35 น.

เศรษฐกิจ

ระดมกึ๋นแผนขนส่งภาคเหนือ

วันศุกร์ ที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2560, 16.36 น.

ระดมกึ๋นแผนขนส่งภาคเหนือ

 

     

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยภายหลังเป็นประธานพิธีเปิดการเสวนาและนิทรรศการสร้างการรับรู้เกี่ยวกับแผนงานโครงการผลการดำเนินงานของกระทรวงคมนาคม ยุทธศาสตร์ โครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งของไทย พ.ศ. 2558 - 2565 และส่งเสริมพัฒนาความรู้ด้านการคมนาคมขนส่งและความปลอดภัย "Thailand Transport 2017 Better Connect, Better Life"  สำหรับการนำเสนอ ประกอบด้วย การปาฐกถาพิเศษหัวข้อ "The Northern Connect : ภาคเหนือ เตรียมรับอนาคต"  โดยมีประเด็นเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งของไทย ระยะ 20 ปี แผนการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง ปี 2560 ผลการดำเนินงานของกระทรวงคมนาคม และแผนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง ทั้งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ และทางราง ที่จะดำเนินงานในพื้นที่ภาคเหนือ เช่น โครงการศูนย์ขนส่งสินค้าเชียงของ โครงการไฮเวย์เชียงใหม่ - เชียงราย โครงการรถไฟทางคู่ช่วงเด่นชัย - เชียงใหม่ และช่วงเด่นชัย - เชียงราย - เชียงของ โครงการรถไฟความเร็วสูง สายกรุงเทพฯ - พิษณุโลก - เชียงใหม่   การพัฒนาท่าเรือเชียงแสน - ท่าเรือเชียงของ และโครงการปรับปรุงสนามบินแม่สอด 

 

       

สำหรับการจัดแสดงนิทรรศการ "Thailand Transport 2017 Better Connect, Better Life" เกี่ยวกับแผนการลงทุนด้านการคมนาคมขนส่ง ปี 2560 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งของไทย ระยะ 20 ปีนั้น มีความคืบหน้าการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการคมนาคมขนส่ง ระยะเร่งด่วน (Action Plan) พ.ศ. 2559 - 2560 เพื่อขับเคลื่อนการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ ข้อมูลโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง ทั้งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ และทางราง นิทรรศการ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย และนิทรรศการโอกาสทางเศรษฐกิจของไทยในตลาดอาเซียน