วันพุธ ที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2561 15:05 น.

เศรษฐกิจ

ปตท.โชว์รายได้ไตรมาสแรกพุ่ง

วันศุกร์ ที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2560, 15.39 น.

ปตท.โชว์รายได้ไตรมาสแรกพุ่ง

 ปตท.แจงกำไรไตรมาส 1 ปี 60 หนุนความมั่นคงพลังงานประเทศ  ระบุราคาเฉลี่ยผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและ ปิโตรเคมีทั้งสายอะโรเมติกส์และโอเลฟินส์เพิ่มขึ้นตามราคาน้ำมันดิบดูไบเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้นจาก 30.4 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล เป็น 53.1เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล เมื่อเทียบกับปีก่อน ขณะที่ ธุรกิจก๊าซฯมีรายได้ลดลงจากราคาขายเฉลี่ยลดลงตามราคาก๊าซฯอ้างอิงที่ลดลง
 

 

นายประเสริฐ สลิลอำไพ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สื่อสารองค์กรและกิจการเพื่อสังคม บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่าในไตรมาสที่ 1 ประจำปี 2560 นั้น ปตท. และบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิ 46,168ล้านบาท เพิ่มขึ้น 22,499 ล้านบาท จาก 23,669ล้านบาทของช่วงเวลาเดียวกันในปีก่อนเนื่องจากมีรายได้เพิ่มขึ้นในเกือบทุกกลุ่มธุรกิจโดยมีสาเหตุจากราคาเฉลี่ยน้ำมันดิบที่เพิ่มขึ้นจากระดับ 30.4เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลในช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนมาอยู่ที่ระดับ 53.1เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล และหนุนให้ราคาขายของผลิตภัณฑ์สูงขึ้น ทั้งนี้ผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นส่งผลให้ ปตท.สามารถจ่ายภาษีได้สูงขึ้นเพื่อให้รัฐนำงบประมาณดังกล่าวไปพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีของพี่น้องประชาชนต่อไปโดย ปตท. และบริษัทย่อย มีภาษีเงินได้ 6,398 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2,616ล้านบาท จากไตรมาสที่ 1 ในปีก่อนหน้านี้
 

 

“ผลการดำเนินงานที่เข้มแข็งของกลุ่มปตท.นั้นมีส่วนสำคัญในการเพิ่มศักยภาพให้กลุ่มปตท.สามารถดำเนินการเพื่อตอบสนองนโยบายรัฐในการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นที่จะสร้างความมั่นคงสำหรับประเทศไทยในขณะนี้”
 

 

นายประเสริฐ กล่าวว่า กลุ่ม ปตท.ยังคงยึดมั่นดำเนินการตามยุทธศาสตร์ “DoNow (การดำเนินการที่ทำทันที), Decide Now(โอกาสการลงทุนต่อเนื่องในธุรกิจที่ดำเนินการอยู่), และ Shape Now(การแสวงหาธุรกิจใหม่เพื่อความยั่งยืน)”ซึ่งมีส่วนสำคัญที่ผลักดันให้มีผลการดำเนินงานที่ดีขึ้น
 

 

 โดยในงวดนี้ ปตท.และบริษัทย่อยมีกำไรก่อนหักต้นทุนทางการเงินภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย (EBITDA)  จำนวน 89,261ล้านบาท เพิ่มขึ้น 18,000 ล้านบาท หรือร้อยละ 25.3 จากกลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่นที่ส่วนต่างราคาผลิตภัณฑ์กับวัตถุดิบเพิ่มขึ้นและธุรกิจก๊าซธรรมชาติในส่วนของโรงแยกก๊าซฯมีผลการดำเนินงานดีขึ้นจากต้นทุนก๊าซฯซึ่งอ้างอิงตามราคาน้ำมันเตาย้อนหลังที่ต่ำลงอีกทั้งราคาขายผลิตภัณฑ์ที่อิงกับราคาปิโตรเคมีก็ปรับสูงขึ้นรวมทั้งปริมาณขายที่เพิ่มขึ้นจากที่ไตรมาส 1 ปี 2559
 

 

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 ปตท. และบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น2,229,964 ล้านบาท มีหนี้สินรวม 1,016,596 ล้านบาทและมีส่วนของผู้ถือหุ้น 1,213,368 ล้านบาท