วันจันทร์ ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 16:32 น.

เศรษฐกิจ

ทล.ฟันมอเตอร์เวย์พัทยา-มาบตาพุดเปิดปี63

วันศุกร์ ที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2560, 17.36 น.

ทล.ฟันมอเตอร์เวย์พัทยา-มาบตาพุดเปิดปี63

 

      

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่ากระทรวงคมนาคม เปิดเผยภายหลังลงพื้นที่โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (มอเตอร์เวย์ หมายเลข7) ช่วง พัทยา-มาบตาพุดโดยเป็นโครงการเชื่อต่อจาก ช่วง กรุงเทพฯ-ชลบุรี ซึ่งโครงการดังกล่าวมีทั้งหมด 13สัญญา และได้มีการลงนามในสัญญาทั้งหมดแล้ว สำหรับความคืบหน้าโครงการก่อสร้างขณะนี้ประมาณร้อยละ 32 และมีการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินแล้วติดปัญหาเล็กน้อย โดยเป็นที่ดินของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม หรือ สปก. แต่คาดว่าไม่น่ามีปัญหา ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างกรมทางหลวงประสานของความร่วมมือ ในการขอเข้าพื้นที่เพื่อดำเนินการก่อสร้าง คาดว่าจะดำเนินการกับ สปก.ได้ภายในเดือนมิถุนายน2560 แต่ยังเป็นไปตามแผนที่กำหนด สำหรับระยะทางในการก่อสร้างโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองนั้น ในส่วนของเส้นทางใหม่ 3เส้นทาง ประกอบด้วย ช่วงพัทยา-มาบตาพุด / บางปะอิน -นครราชสีมา(โคราช) /และบางใหญ่ -บ้านโป่ง-กาญจนบุรี รวม324 กิโลเมตร และมีโครงการที่เปิดบริการในปัจจุบันมีระยะทาง 207กิโลเมตร รวมทั้งหมดในส่วนระยะทาง ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองประมาณ 531 กิโลเมตร

  

 

นายธานินทร์ สมบูรณ์ อธิบดีกรมทางหลวง (ทล.) กล่าวถึงความคืบหน้าโครงการก่อสร้างว่าขณะนี้คืบหน้ากว่าร้อยละ 32% เป็นตามแผนที่กำหนด โดยคาดว่าโครงการจะแล้วเสร็จและเปิดให้บริการได้ภายในต้นปี 2563 สำหรับโครงการทางหลวงพิเศษหมายเลข7 เป็นเส้นทางหลักที่มีความสำคัญต่อระบบการคมนาคมขนส่งระหว่างภาคกลางและภาคตะวันออก นอกจากนี้ ยังเป็นโครงข่ายถนนสายหลักที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายโลจิสติกส์ของประเทศไทย และเป็นส่วเสริมภาคธุรกิจการค้าการลงทุน การท่องเที่ยวของภาคตะวันออก และภาคการส่งออกของประเทศได้เป็นอย่างดี