วันอังคาร ที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 08:28 น.

เศรษฐกิจ

คนเชียงใหม่ดันผุดรถไฟฟ้าแก้จราจร

วันศุกร์ ที่ 04 สิงหาคม พ.ศ. 2560, 12.34 น.

คนเชียงใหม่ดันผุดรถไฟฟ้าแก้จราจร

  

     

นางวิไลรัตน์  ศิริโสภณศิลป์ รองผู้อำนวยการ สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) เปิดเผยถึงการจัดประชุมสัมมานารับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 3 โครงการศึกษาและจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะจังหวัดเชียงใหม่ ว่าที่ผ่านมา สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรได้ทำการศึกษาและจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาระบบขนส่งดังกล่าว ตั้งแต่ต้นปี 2559 เพื่อให้เหมาะสมกับการรองรับการเดินทาง และเป็นการแก้ไขปัญหาจราจรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสนข.ได้มีการจัดประชุมสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานและประชาชนในพื้นที่จำนวน 2 ครั้ง สำหรับระบบขนส่งสาธารณะที่มีความเหมาะสมกับพื้นที่เขตเมืองเชียงใหม่ คือ ระบบรถไฟฟ้ารางเบา (Light Rail Transit System (LRT)  โดยมีทางเลือกสำหรับโครงข่ายเส้นทางที่เหมาะสม 2 ทางเลือก ประกอบด้วย ทางเลือกที่1. โครงข่ายแบบ A เป็นโครงข่ายที่ใช้ทางวิ่งบนดินและใต้ดิน แบ่งเป็น 3เส้นทาง  และทางเลือกที่2 โครงข่ายแบบ B เป็นโครงข่ายที่ใช้ทางวิ่งบนดินทั้งโครงข่าย

       

 

"สำหรับการการจัดสัมมนาครั้งที่3นี้ ถือเป็นครั้งสุดท้าย และมี 2 ทางเลือกที่สนข.ได้ทำการศึกษาความเหมาะสมกับพื้นที่เขตเมืองเชียงใหม่ อย่างไรก็ตาม จะต้องนำความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ และข้อสรุปผลการศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.) ซึ่งจะส่งผลการศึกษาภายในเดือน สิงหาคมนี้ เพื่อนำมาประมวลผลและจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะจังหวัดเชียงใหม่อีกครั้ง ก่อนนำข้อสรุปดังกล่าวเสนอต่อกระทรวงคมนาคม และคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก (คจร.) คาดว่าจะสามารถเสนอได้ภายใน 2เดือน ก่อนจะสรปรายละเอียดเพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อพิจารณาอีกครั้ง " นางวิไลรัตน์ กล่าว

    

สำหรับการลงทุนทางเลือก1 มีมูลค่าการลงทุนประมาณ 106,895 ล้านบาท มีระยะเวลาก่อสร้าง 6ปี  และทางเลือก 2 มูลค่าลงทุน 28,419 ล้านบาท มีระยะเวลาก่อสร้าง 3ปี ซึ่งคาดว่าจะสามารถเริ่มก่อสร้างโครงการได้ภายในปี 2563 สำหรับแนวทางการลงทุน แบ่งเป็น3ลักษณะ แระกอบด้วย  รัฐบาลลงทุน 100% / รัฐบาลลงทุนร่วมกับเอกชน หรือเป็นการใช้งบประมาณจากกองทุนโครงสร้างพื้นฐาน ทั้งนี้ จะต้องพิจารณาอีกครั้ง

        

ทั้งนี้ ในส่วนของรายละเอียดแนวทางที่1.ประกอบด้วย  เส้นทางสายสีแดง ระยะทาง 12กิโลเมตร เริ่มต้นจากรพ.นครพิงค์-ศูนย์ราชการจ.เชียงใหม่ และสนามกีฬา 700ปี ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเชียงใหม่ และเริ่มใช้ทางวิ่งใต้ดินที่บริเวณแยกข่วงสิง-รพ.มหาราชนครเชียงใหม่-ท่าอากาศยานนานาชาติจังหวัดเชียงใหม่ แล้ว กลับขึ้นใช้ทางวิ่งบนดินก่อนจะไปสิ้นสุดที่แยกแม่เหียะสมานสามัคคี (แยกบิ๊กซีหางดง) /2.เส้นทางสายสีเขียว ระยะทางประมาณ11กิโลเมตร  เริ่มต้นจากแยกรวมโชค เข้าสู่เส้นทางวิ่งใต้ดินที่แยกแม่โจ้ -ตลาดวโรรส-เชียงใหม่ไนท์บาร์ซาร์-ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซาเชียงใหม่แอร์พอร์ต ก่อนจะไปสิ้นสุดที่ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ /3.เส้นทางสายสีน้ำเงิน ระยะทาง 12 กิโลเมตร เริ่มต้นเส้นทางวิ่งใต้ดินจากสวนสัตว์เชียงใหม่มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา-มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หักเลี้ยวลงมาตามถนนคันลองชลประทาน-แยกตลาดต้นพะยอม -โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ พบจุดตัดกับสายสีแดงผ่านใต้คูเมือง-จุดตัดกับสายสีเขียว บริเวณเชียงใหม่ไนท์บาร์ซ่า และกลับขึ้นใช้เส้นทางบนดิน ที่แยกหนองประทีป-ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ ก่อนสิ้นสุดที่แยกศรีบัวเงินพัฒนา

      

สำหรับทางเลือก 2. ประกอบด้วย 3เส้นทาง 1.เส้นทางสายสีแดง ระยะทางประมาณ  15.65 กิโลเมตร เริ่มต้นจากโรงพยาบาลนครพิงค์-ศูนย์ราชการจ.เชียงใหม่ และสนามกีฬา 700ปี ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเชียงใหม่ -มหาวิทยาลัยราชภัฏเขียงใหม่ และสิ้นสุด

 

ที่แยกแม่เหียะสมานสามัคคี (แยกบิ๊กซีหางดง)  /เส้นทางสีเขียว  ระยะทาง11.11กิโลเมตร  เริ่มต้นจากสี่แยกรวมโชค-แยกแม่โจ้ -ห้างเซ็นทรัลเฟสติวัล-สถานีขนส่งอาเขต-กาดหลวง-เชียงใหม่ไนท์บาร์ซ่า -ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซาเชียงใหม่แอร์พอร์ต ก่อนจะไปสิ้นสุดที่ท่าอากาศยาน /และ3.เส้นทางสายสีน้ำเงิน ระยะทาง 13.81กิโลเมตร เริ่มต้นจากสวนสัตว์เชียงใหม่มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา-มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ -จุดคัดระหว่างสายสีแดงที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ -คูเมืองทางด้านทิศใต้-สถานีรถไฟเชียงใหม่ -ห้างบิ๊กซี และสิ้นสุดที่แยกศรีบัวเงินพัฒนา